loading
views

Uitzendsector kan meer mensen aan werk helpen

30 september 2008

De uitzendbranche kan aanzienlijk meer betekenen in de bestrijding van de arbeidsmarkttekorten dan nu gebeurt. Oud-minister van Sociale Zaken Klaas de Vries overhandigde vandaag een rapport met vijf aanbevelingen aan minister Donner.

De tekorten op de arbeidsmarkt dreigen kritiek te worden. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die wel willen werken, maar geen plek vinden op de arbeidsmarkt. Over maatregelen om de krapte het hoofd te bieden is nagedacht in de commissie Bakker. In aanvulling hierop stelde de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) de commissie-De Vries aan, met prominenten en experts onder leiding van Klaas de Vries.

Aanbevelingen voor 77.500 extra werkenden
Conclusie: de uitzendbranche kan aanmerkelijk meer betekenen voor werkzoekenden en voor het bevorderen van de arbeidsparticipatie dan nu reeds gebeurt. Al in 2009 kunnen 37.500 mensen extra aan het werk geholpen worden, en dit aantal kan oplopen tot 77.500 in 2012. Het rapport ‘De uitzendbranche als aanjager van de werkgelegenheid’ bevat vijf aanbevelingen:

1. Benut de uitzendbranche veel meer voor (beroepsgerichte) scholing. Uitzendondernemingen zouden moeten kunnen optreden als erkend opleider en regelgeving met betrekking tot leer- werkbanen moet worden vereenvoudigd. De overheid en alle O&O-fondsen (opleiding- en ontwikkelingsfondsen) zouden middelen beschikbaar moeten stellen voor scholing en begeleiding van leerling-flexkrachten.

2. Betrek de uitzendbranche bij experimenten met EVC- (Erkenning verworven competenties) trajecten.

3. Laat de uitzendbranche verder een rol spelen bij de re-integratie van (langdurig) werklozen door middel van scholing, begeleiding en bemiddeling. Maak daarbij loonkostensubsidies voor langdurig werklozen overdraagbaar en verbind hieraan niet de eis van het aangaan van een jaarcontract.

4. Benut de uitzendbranche voor het toeleiden van nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden) naar de arbeidsmarkt.

5. Stimuleer ten slotte een formele markt voor persoonlijke dienstverlening, al dan niet door middel van dienstencheques.

“De uitzendbranche is de grootste werkgever in Nederland met het hoogste aandeel van ‘moeilijk bemiddelbaren’. Nederland moet alles op alles zetten om de positie van werkenden en vooral niet-werkenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. De uitzendbranche kan door haar marktgerichte benadering en arbeidsmarktkennis een rol van betekenis spelen bij het bevorderen van de arbeidsparticipatie”, aldus drs. J.A. (Hans) Kamps, voorzitter van de ABU.

Flexmarkt – bibliotheek
> De uitzendbranche als aanjager van de werkgelegenheid

Arbeidsmarkt – werkgelegenheid
> meer nieuws

Bron: ABU, 30 september 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek