loading
views

Eisen externe bedrijfscorrespondentie

Eisen externe bedrijfscommunicatie
Eeen ondernemer moet bij externe bedrijfscommunicatie verplicht een aantal gegevens vermelden. Deze verplchte gegevens hebben hun grondslag in de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Omzetbelasting 1968


Download wettekst Handelsregisterwet 2007 | Download wettekst Wet op de omzetbelasting 1968


Externe bedrijfscorrespondentie
Ingevolge artikel 27 Handelregisterwet moeten alle rechtspersonen op uitgaande brieven, orders, facturen en offertes hun handelsregisternummer (KvK-nummer) en handelsnaam vermelden. Het handelsregisternummer moet ook vermeld staan op de bedrijfswebsite en de uitgaande e-mailberichten, behalve als het reclame-uitingen betreft.

Factuurvereisten
Voor facturen gelden aanvullende eisen. Deze eisen zijn terug te vinden in Artikel 35a Wet OB en zijn als volgt:

  • volledige naam en adres van de verzender en die van zijn afnemer: Vermelding van de Juridische naam of de handelsnaam in combinatie met het adres dat bij de KVK bekend is. Het adres dient te bestaan uit het adres waar de onderneming feitelijk gevestigd is;
  • het KVK nummer van de verzender;
  • BTW nummer van de verzender en de afnemer;
  • de datum waarop de factuur is uitgereikt;
  • factuurnummer ter identificatie van de factuur;
  • aard en omvang van de geleverde diensten;
  • de datum waarop de levering heeft plaatsgevonden;
  • het bedrag dat in rekening wordt gebracht;
  • het BTW tarief;
  • munteenheid en het BTW bedrag.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek