loading
views

Basisregistratie Inkomen vanaf 1 januari 2009

25 september 2008

Vanaf 1 januari 2009 zal de Basisregistratie Inkomen (BRI) waarschijnlijk in werking treden.

Afnemers kunnen vanaf die datum aansluiten. Staatssecretaris De Jager heeft 22 juni 2007 het wetsvoorstel al ingediend. Uitgangspunt bij de basisregistratie is dat de overheid gegevens die al bij haar bekend zijn niet opnieuw gaat opvragen bij burgers of bedrijven.

Basisregistratie

De basisregistratie moet een verplicht gebruik worden bij de uitvoering van overheidstaken- en regelingen. Daarmee is een betere dienstverlening door de overheid mogelijk en worden de administratieve lasten voor burgers en bedrijven lager.

Gebruik maken gegevens Belastingdienst
Door de invoering van de BRI worden uitvoerders van inkomensafhankelijke regelingen, zoals de IB-groep of Raden voor de rechtsbijstand, verplicht direct gebruik te maken van gegevens over het inkomen die bij de Belastingdienst aanwezig zijn.

WOZ
In het wetsvoorstel wordt ook de instelling van de basisregistratie waarde onroerende zaken (WOZ) geregeld. De basis voor de BRI wordt beschreven in het wetsvoorstel van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) artikel 21 en de bijbehorende ‘Memorie van toelichting’.

Geregistreerde gegevens
De Basisregistratie Inkomen (BRI) bevat van burgers (natuurlijke personen) de volgende gegevens:

  • Het authentieke inkomengegeven. Dit is het verzamelinkomen, of als dat er niet is, het belastbare jaarloon over het afgelopen kalenderjaar. De BRI bevat geen andere inkomensgegevens;
  • Identificerende gegevens over de burger, waaronder het burgerservicenummer;
  • Metagegevens. Dit zijn de gegevens die nodig zijn om de BRI te laten functioneren in het stelsel, zoals de status en bron van het authentieke gegeven.

HRM – nieuws
> meer nieuws

Bron: e-overheid.nl, 24 september 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek