loading
views

AVV CAO BTU 2008-2009 | CAO Boeken en Tijdschriftuitgeverij)24 september 2008

AVV CAO Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf

Download: AVV CAO Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf 2008/2009 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19-09-2008, nr. 182, onder UAW Nr. 10829.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek