loading
views

Wat verandert er na Prinsjesdag voor werkgevers?

17 september 2008

De begroting voor 2009 die op Prinsjesdag bekend is gemaakt kent een aantal maatregelen om de arbeidsmarkt te vergroten. Voor werkgevers betekent dit diverse kostenverlagingen en minder administratieve lasten.

De aanzienlijke meevaller in de zorgpremies en de verlaging van de WW-premies zorgen samen voor een lastenverlaging van 400 miljoen oplopend tot 500 miljoen euro in 2011.

De veranderingen qua kostenpost

 • Werkgevers ontvangen loonkostensubsidies en premiekortingen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering van werknemers;
 • Werkgevers die een 50-plusser met een uitkering aannemen, krijgen daarvoor vanaf 2009 drie jaar lang een korting van 6500 euro op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies;
 • Werkgevers die een werknemer van 62 of ouder in dienst houden, krijgen vanaf 2009 drie jaar lang 2750 euro premiekorting per jaar en vanaf 2013 6500 euro per jaar;
 • Het kabinet overweegt in 2009 een tijdelijke ‘no risk polis’ in te voeren die werkgevers tegemoet komt in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte wanneer zij WW’ers van 55 jaar en ouder in dienst nemen;
 • De MKB-vrijstelling in de inkomstenbelasting wordt verhoogd;
 • Het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting wordt aanmerkelijk verlaagd, tot 20% voor winsten tot een bedrag van € 250.000;
 • De huidige tweede schijf van 23% komt te vervallen; een lastenverlichting voor alle belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting. De tariefverlaging geldt alleen voor het jaar 2008;
 • De belastingaftrek voor startende ondernemers gaat omhoog. Daar staat tegenover dat de zelfstandigenaftrek niet stijgt;
 • Extra impuls voor snelle groeiers: 100 bedrijven worden vijf jaar lang ondersteund bij de realisatie van een omzetgroei van enkele miljoenen per jaar tot minstens 20 miljoen euro (programma “groeiversneller);
 • Er komt in 2009 een landelijk kader voor microfinanciering; iedere ondernemer of starter met een financieringsbehoefte tot 25.000 euro (die nu moeite heeft financiers te vinden en dus niet door de markt wordt bediend, maar wel voldoende potentie heeft) kan toegang krijgen tot microfinanciering;
 • In 2009 wordt in nog eens 12 miljoen euro uitgetrokken voor meer veiligheid van bedrijven; hiervan kunnen onder andere straatmanagers, veiligheidsscans en subsidies voor organisatorische, bouwkundige en elektronische veiligheidsmaatregelen worden betaald;
 • Er komt (vanuit het Fonds economische structuurversterking, Fes) € 125 miljoen extra beschikbaar om het internationale vestigingsklimaat in vier regio’s te verbeteren. Het gaat om: Randstad Urgent, Brainport Eindhoven, Voedseltechnologie Oost-Nederland en Energieknooppunt Groningen.

Maatregelen verlaging administratieve lasten

 • In 2009 worden de administratieve lasten en uitvoeringskosten voor ondernemers verminderd bij de aanvraag van subsidies op het terrein van innovatie, regionaal beleid en ondernemerschap. Het Kaderbesluit EZ-subsidies zal begin 2009 in werking treden;
 • De implementatie van de Dienstenrichtlijn verbetert de dienstverlening aan ondernemers: snellere procedures en een daling van circa € 65 miljoen aan administratieve lasten (veroorzaakt door de rijksoverheid en decentrale overheden). Eind 2009 moet de Dienstenrichtlijn overal in de Europese Unie zijn ingevoerd. Dienstverleners kunnen dan gemakkelijker zaken doen over de grens;
 • Schattingsformulier en wijzigingen van de voorlopige aanslag en teruggaaf kunnen voortaan digitaal;
 • Wijziging van de voorlopige aanslag en teruggaaf kunnen digitaal;
 • VAR-beschikkingen worden voortaan automatisch versterkt;
 • De eerstedagsmelding (EDM) wordt waarschijnlijk afgeschaft. Daarbij geldt wel dat de inspecteur de bevoegdheid krijgt om maximaal een vijfjarige EDM-verplichting op te leggen;
 • De directeur-grootaandeelhouder (dga) zal per 1 januari 2009 niet uit de loonheffing worden gehaald. De wetswijziging die per 1 januari 2009 op dit punt zou plaatsvinden, wordt dus teruggenomen. Een alternatief pakket aan maatregelen zorgt voor administratieve lastenverlichting:
  1. een vereenvoudigde loonaangifte voor dga’s;
  2. de mogelijkheid om maandaangiften met ongewijzigde gegevens eerder in te dienen (er kan dan ineens voor verschillende maanden tegelijk aangifte worden gedaan zodat de aangifte niet elke maand opnieuw afzonderlijk moet worden ingevuld en ingediend);
  3. een eenvoudiger betalingssysteem waarbij niet telkens een nieuw kenmerk hoeft te worden ingevuld;
  4. een verhoging van de grens voor de kwartaalaangifte omzetbelasting van € 7000 naar € 15.000.

Bron: Prinsjesdag 2008, september 2008

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek