loading
views

Personeelsbeleid 2008 leeftijdsbewuster?

16 september 2008

In ruim een derde van de cao’s staat het begrip ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’, toch staan in slechts in een op de tien cao’s afspraken met betrekking tot werving en selectie van oudere werknemers.

Het aantal afspraken om oudere werknemers te stimuleren door te werken is ten opzichte van 2006 nauwelijks uitgebreid en soms zelfs afgenomen. Daar tegenover staat dat in een op de vier van de onderzochte cao’s de mogelijkheid van deeltijdpensioen is genoemd en dat in 77% van de cao’s seniorenregelingen zijn getroffen. Dat blijkt uit het onderzoek naar cao-afspraken ‘Perspectief op langer doorwerken (2008)’, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het onderzoek – bredere inzetbaarheid
In het onderzoek is gekeken naar de afspraken die gemaakt zijn om oudere werknemers zo lang mogelijk voor het arbeidsproces te behouden en de werving van oudere werknemers. Het cao-onderzoek is uitgevoerd op basis van een standaardsteekproef van 115 cao’s. In het kader van leeftijdsonafhankelijk personeelsbeleid komen in cao’s ook afspraken voor die impliciet langer doorwerken mogelijk maken. Voorbeelden van dit soort afspraken kunnen zijn afspraken met betrekking tot preventie, re-integratie en een bredere inzetbaarheid.

Weinig werving van oudere werknemers
Slechts in een op de tien cao’s staan afspraken met betrekking tot werving en selectie van oudere werknemers. In 9% van de cao’s gaat het om afspraken die de instroom van ouderen bevorderen. Overigens zijn in geen van de cao’s afspraken aangetroffen die oudere werknemers uitsluiten van of onderscheiden met betrekking tot arbeidsvoorwaarden. In 23% van de cao’s wordt de intentie uitgesproken een onderzoek en/of studie uit te voeren naar één of meerdere onderwerpen in het kader van ‘perspectief op langer doorwerken’.

Behoud: veel seniorenregelingen, maar weing scholing
Om oudere werknemers te behouden zijn in 77% van de onderzochte cao’s gevonden en in 55% van de cao’s afspraken gemaakt over arbeidsduurverkorting, de zogenaamde seniorenregelingen. In 77% van de cao’s zijn afspraken over extra verlof specifiek voor oudere werknemers gevonden, terwijl 12% van de onderzochte cao’s afspraken kent over loopbaanbegeleiding voor oudere werknemers. Afspraken over specifieke scholing voor de oudere werknemer is slechts in 18% van de cao’s gevonden.

Uittreding
In 22% van de onderzochte cao’s bestaat de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken door middel van een levensloopregeling en in 8% zijn bepalingen gevonden waaruit blijkt dat vervroegde uittreding gefinancierd kan worden door een à la carte systeem. Een op de vier van de onderzochte cao’s noemt de mogelijkheid van deeltijdpensioen. In 28% van de cao’s wordt binnen de context van de ontslagbepaling de mogelijkheid genoemd de overeenkomst op individuele basis voort te zetten of opnieuw aan te gaan.

In 2008 iets meer leeftijdsbewust
In 2008 gelden relatief meer afspraken waarin het begrip ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ is gebruikt, 37% in 2008, tegenover 24% in 2006. Afspraken over onderzoek naar ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ golden in 2006 voor 8% van de werknemers tegenover 10% in 2008. Het percentage werknemers vallend onder een cao met een afspraak over het aanpassen van de arbeidsduur specifiek voor oudere werknemers, is licht gedaald.

Vakantiedagen en loopbaanbeleid
Ondanks de groei in leeftijdsbewust personeelsbeleid, zijn er minder afspraken gemaakt over extra vakantiedagen voor oudere werknemers, 78% in 2006 tegenover 70% in 2008. Afspraken over loopbaanbeleid specifiek voor oudere werknemers zijn relatief toegenomen, 35% in 2006 tegenover 44% in 2008.

HRM – nieuws
> meer nieuws

Arbeidsmarkt – oudere werknemers

> meer nieuws

Flexmarkt – bibliotheek
> Perspectief op langer doorwerken: volledig onderzoek

Bron: SZW, juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek