loading
views

FNV eist cao-loon bij aanbesteding overheid

3 september 2008

De FNV eist dat bedrijven waaraan de overheid een opdracht of aanbesteding gunt, hun werknemers minimaal het cao-loon van de sector betalen.

Dat schrijft voorzitter Agnes Jongerius van vakcentrale FNV in een brief over marktwerking aan de Tweede Kamer op 1 september j.l. Op dit moment kunnen bedrijfstakcao’s worden omzeild bij aanbestedingen, waardoor werknemers niet meer dan het minimumloon krijgen.

Hiaat in wetgeving
In de brief verwijst Jongerius naar het ruim vijftig jaar geleden bekrachtigde Verdrag 94 van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Dit al in 1957 door Nederland geratificeerde verdrag verplicht de overheid om in iedere opdracht en aanbesteding te zorgen voor de naleving van wettelijke voorschriften en van algemeen verbindend verklaarde of sector-CAO-bepalingen over onder meer loon en arbeidstijden.

Clausule niet standaard bij aanbesteding
Omdat Nederland het ILO-Verdrag 94 niet correct in de wet heeft geïmplementeerd, zit die clausule niet standaard bij een aanbesteding en krijgen sommige bedrijven de gelegenheid om werknemers alleen het minimumloon te betalen in plaats van het cao-loon.
Vooral de bouw maakt vaak gebruik van dit hiaat in de wet. Poolse bouwvakkers die werken aan de uitvoering van overheidsopdrachten, zijn dan gedetacheerd via een uitzender en werken niet voor een Nederlands bouwbedrijf dat zich hoe dan ook aan de cao moet houden. Ook door vertraging bij de algemeen verbindend verklaring van cao’s kunnen bedrijfstakcao’s worden omzeild.

Bron: Brief FNV, 1 september 2008, zie ook fd.nl


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek