loading
views

Principeakkoord CAO SNT 20081 september 2008

Naam
CAO SNT Nederland B.V.

CAO-tekst
> Principeakkoord CAO SNT 2008-2010
> SNT Sociaal plan 2008

Looptijd
1 januari 2008 t/m 30 april 2008

Loonmutaties
1 oktober 2008 structureel 1,125%
1 oktober 2009 structureel 1,125%
Eenmalige uitkering: zie onder

Arbeidsvoorwaarden en sociaal plan
Onlangs heeft de Landelijke Advies Commissie (LAC) SNT advies uitgebracht over de cao en het sociaal plan. Voor de cao is dit advies positief, voor het sociaal plan is dit negatief. Het sociaal plan is op zich wel goed bevonden, maar de reistijdcompensatie en de reiskostenvergoeding vindt de LAC te laag in verband met de situatie van de sluiting in Amsterdam. Sluiting van de vestiging Amsterdam leidt tot een grote toename van reistijd voor de leden die in de regio Amsterdam wonen en straks elders in het land moeten werken. In de downloads staat het volledige resultaat. Om de cao en het sociaal plan verder persoonlijk aan u toe te lichten, organiseren de vakbonden gezamenlijk vier bijeenkomsten in het land.

Details salarisverhoging
Voor de medewerkers die volgens de CAO voor SNT Nederland met een looptijd van 1 januari 2007 tot 1 juli 2008 zijn ingedeeld in de schalen G tot en met M, alsmede voor de medewerkers die volgens die CAO zijn ingedeeld in de schalen A tot en met F en bij SNT in dienst zijn op de datum ondertekening principeakkoord, geldt een structurele salarisverhoging van 1,125% per 1 oktober 2008 en 1,125 per 1 oktober 2009. De salaristabellen worden op basis van deze percentages aangepast.

Details eenmalige uitkering
De medewerkers die volgens de CAO van SNT Nederland met een looptijd van 1 januari 2007 tot 1 juli 2008 zijn ingedeeld in de schalen G tot en met M, alsmede de medewerkers die volgens die CAO zijn ingedeeld in de schalen A tot en met F en bij SNT in dienst zijn op datum ondertekening principeakkoord, ontvangen bij de salarisbetaling van april 2009 een eenmalige uitkering. Deze eenmalige uitkering bedraagt 1,125% van 12 maal het maandsalaris in de maand april 2009. Op 1 april 2010 wordt aan deze populatie opnieuw een eenmalige uitkering verstrekt bij de salarisbetaling van april 2010 van 1,125% van 12 maal het maandsalaris. De eenmalige uitkeringen worden betaald aan medewerkers die in de maand april 2009 respectievelijk april 2010 in dienst zijn.

Bron: FNV, 27 augustus 2008

CAO-nieuws
> meer


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek