loading
views

Nieuwe regels ID aspirant-beveiliger

1 september 2008

Vanaf 1 september 2008 zijn er nieuwe regels en een nieuwe procedure voor beveiligingsbedrijven die een legitimatiebewijs willen aanvragen voor leerlingen die de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) opleiding volgen.

Volgens de cao Particuliere Beveiliging moet een aspirant-beveiliger in de BOL een arbeidscontract met het beveiligingsbedrijf hebben. In uitzonderingssituaties kan door Stichting Opleidingsfonds BeveiligingsBranche SOBB dispensatie worden verleend van deze CAO-bepaling. Ze moeten dan boventallig zijn en hun werkzaamheden mogen niet worden doorberekend aan de opdrachtgever. Deze dispensatie moet per deelnemer worden aangevraagd. Er is een formulier beschikbaar op de website van SOBB. Dit formulier moet door de beveiligingsorganisatie in overleg met de onderwijsinstelling worden ingevuld en aan SOBB worden toegestuurd. Dispensatie kan worden aangevraagd indien de beroepspraktijkvorming op of na 1 augustus 2008 start.

Uitvoering en controle
De dispensatieverlening moet als bijlage bij de BPV-overeenkomst en het aanvraagformulier legitimatiebewijs worden gevoegd, inclusief een aanhangsel waarin de partijen verklaren bekend en akkoord te zijn met de CAO-bepalingen. Deze vier documenten worden gezamenlijk aan ECABO toegezonden. ECABO controleert per deelnemer of de organisatie een ND-, PAC- of GWT-vergunning heeft, of er een BPV-overeenkomst Beveiliger is opgemaakt en of een bijlage en dispensatie is bijgevoegd. Na goedkeuring wordt het aanvraagformulier legitimatiebewijs getekend en op de gebruikelijke wijze, met een exemplaar van de ede-ondertekeningsverklaring, toegezonden aan de praktijkbiedende organisatie. De onderwijsinstelling ontvangt twee exemplaren van de medeondertekeningsverklaring.

Dispensatie via ECABO
Nadat de particuliere beveiligingsorganisatie bij de afdeling Bijzondere Wetten van de regiopolitie een legitimatiebewijs voor de deelnemer heeft ontvangen, vult de beveiligingsorganisatie een formulier in om het BOL-vignet aan te vragen. Het nummer van het legitimatiebewijs moet op het formulier worden ingevuld. ECABO plaatst het nummer van het legitimatiebewijs met een watervaste stift op het BOL-vignet en zendt het vignet toe aan de onderwijsinstelling, die het aan de deelnemers uitreikt.

Bron: BeveiligingNieuws, 1 september 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek