loading
views

Jurisprudentie: diefstal en ontslag

Juli 2008

In de hieronder besproken zaak leidt diefstal niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Verzorgingstehuis
Werkneemster is in dienst van een verzorgingstehuis als activiteitenbegeleidster. Werkgever heeft te pas en te onpas te maken met ‘verdwijningen’ van zaken en waren uit de kamers van de bewoners, waardoor zij zich genoodzaakt heeft gezien een streng anti-diefstalbeleid te voeren ten behoeve van een veilige woonomgeving voor haar bejaarde bewoners.

Stelen van theedoos
Bij een uitstapje met de bewoners van het tehuis steelt werkneemster – uit baldadigheid – een theedoos uit een restaurant. Dit tot groot onbegrip van een aantal bewoners die getuige waren van de diefstal. Ondanks aandringen van de hevig verontwaardigde bewoners, weigert de werkneemster de theedoos naar het restaurant terug te brengen en draagt zij de bewoners op over het incident te zwijgen.

Diefstal gemeld
Desondanks heeft één van de bewoners de diefstal toch aan een zorgcoördinator van werkgever uit de doeken gedaan die vervolgens de directie heeft ingelicht. De directie heeft het er niet bij willen laten zitten. Niet zo zeer vanwege de waarde van het gestolen goed of omdat het niet van de bewoners was gestolen, maar vanwege de diefstal zelf en het algemene, strenge anti-diefstalbeleid dat werkgever voerde.

Vertrouwensbreuk
Werkgever stelt dat zij vanwege de diefstal al het vertrouwen in werkneemster heeft verloren. Werkgever verzoekt dan ook de rechtbank, sector kanton de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder toekenning van een vergoeding aangezien de vertrouwensbreuk volledig was te verwijten aan werkneemster.

Protest werkneemster
Werkneemster heeft daartegen mede aangevoerd dat ontbinding gezien haar leeftijd, de lengte van haar dienstverband en overige persoonlijke omstandigheden een te zware maatregel zou zijn. Zij zou niet heel gemakkelijk elders aan het werk komen, aldus werkneemster.

Ontbindingsverzoek afgewezen
De kantonrechter oordeelt in de eerste plaats dat werkneemster laakbaar heeft gehandeld. Weliswaar behoorde de theedoos niet toe aan de werkgever of de bewoners van het verzorgingstehuis, maar de diefstal heeft wel plaatsgevonden onder diensttijd en tijdens de uitoefening van haar functie. Dit wordt werkneemster wel aangerekend. Echter, de kantonrechter acht ontbinding van de arbeidsovereenkomst een te zware maatregel. Mede vanwege de persoonlijke omstandigheden van werkneemster had een officiële waarschuwing meer op haar plaats geweest. Het verzoek van werkgever wordt derhalve afgewezen.

Oppassen
Conclusie: indien u als werkgever te maken krijgt met een stelende werknemer is het niet zonder meer gezegd dat dit goede grond is voor het geven van ontslag op staande voet, sterker nog; het is zelfs niet zeker dat dit een gewichtige reden geeft voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het blijft dus oppassen geblazen met dit soort situaties.

Bron: Rechtbank ’s-Gravenhage, sector kanton, 12 juni 2008 (nog niet gepubliceerd)

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek