loading
views

Illegale uitlening In Person niet verwijtbaar

30 juli 2008

Een uitzendbureau dat een illegale werknemer uitleent is volgens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) in overtreding. Tenzij het bureau alles gedaan heeft wat redelijkerwijs mogelijk was om dit te voorkomen.

Een verminderde mate van verwijtbaarheid kan al aanleiding geven de boete te matigen. In het geval van In Person was het zelfs reden voor vrijspraak; zo oordeelde de Raad van State in de uitspraak op 23 juli 2008. Angela Pot, HR-manager bij In Person spreekt van een ‘principe-uitspraak’.

Arbeidsinspectie legt boete op
Eind 2005 legde de Arbeidsinspectie In Person een boete op vanwege het uitlenen van een uitzendkracht met valse identiteitsdocumenten. Het Ministerie van SZW stelde dat het uitzendbureau met behulp van een UV-lamp had moeten kunnen vaststellen dat het document vervalst was. Bovendien meende het ministerie dat In Person de vervalste handtekening van de echte had moeten kunnen onderscheiden.

Geen verwijtbaarheid
De Raad van State oordeelde echter dat alleen een handschriftdeskundige de vervalsing van de handtekening had kunnen vaststellen. Van het uitzendbureau kon bovendien niet verwacht worden dat het verschil bekend was tussen de UV-reactie van het identiteitsdocument met die van een door de Portugese autoriteiten afgegeven echt document. Verder wees de Hoge Raad erop dat het stappenplan van de brochure “Wat u moet weten over vreemdelingen en werk” (op de website van het Ministerie van SZW) voor de controle van identiteitsdocumenten niet het gebruik van een UV-lamp voorschrijft, maar slechts als mogelijkheid voorhoudt. Ook worden op de website www.identiteitsdocumenten.nl enkel UV-reacties getoond van Nederlandse en niet van buitenlandse identiteitsdocumenten. De Raad van State oordeelde op grond van deze argumenten dat het uitzendbureau niet kon worden verweten dat ze een illegale uitzendkracht had uitgeleend.

Principe-uitspraak
Ook de Belastingdienst had de fraude niet ontdekt en de man een sofinummer verstrekt. Een gespecialiseerd bureau bracht de vervalsing uiteindelijk aan het licht. Angela Pot, HR-manager bij In Person vond de oplegging van de boete dan ook “bijzonder onrechtvaardig”. Pot noemt de stap naar de rechter een manier om een principe-uitspraak te forceren voor de hele branche. De uitspraak is volgens haar een belangrijk signaal richting Arbeidsinspectie om nu eindelijk eens duidelijke richtlijnen af te geven hoe identiteitsdocumenten gecontroleerd dienen te worden.

Direct gevolgen leden NBBU
De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) stelt dat de zaak In Person direct gevolgen heeft voor alle leden van de NBBU. Voorzitter Sylvia Schoemaker vindt het opleggen van de boete onredelijk, aangezien de vervalsing alleen op het allerhoogste deskundigheidsniveau kon worden vastgesteld.

Bron: In Person, 29 juli 2008 en Raad van State, 23 juli 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek