loading
views

Arbeidsinspectie controleert dakdekkers

30 juli 2008

De komende maanden controleert de Arbeidsinspectie of dakdekkers veilig en gezond werken. Hun werk is riskant vanwege valgevaar, zwaar tillen en brandgevaar.

Afgelopen mei waren er nog drie dodelijke ongelukken bij bouwwerkzaamheden op daken.

Controle veiligheid
De inspecteurs controleren of er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen tegen valgevaar. Ook kijken ze of de dakdekkers bij het tillen van zware materialen wel mechanische hulpmiddelen gebruiken. De Arbeidsinspectie kijkt verder of de werknemers voldoende beschermd worden tegen kankerverwekkend stoffen als kwartsstof en gassen die vrijkomen bij teerwerkzaamheden. Bovendien besteedt de Arbeidsinspectie aandacht aan brandveiligheid.

Gezondheidsschade voorkomen
Aannemers zijn verplicht zich in te zetten voor de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers; ze moeten per gebouw de risico’s beoordelen en afspraken maken met alle betrokkenen. Waar nodig moeten machines, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt om gezondheidsschade tegen te gaan.

Arbeidsinspectie – nieuws
> meer nieuws

Bron: SZW, 30 juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek