loading
views

STOOF: 5.000 leer-/werkbanen in 2010

29 juli 2008

Stichting STOOF wil in samenwerking met twee opleidingsfondsen in de metaalbranche ruim 5.000 leer-/werkbanen extra hebben gecreëerd in 2010.

De metaalsector kampt momenteel met een tekort aan (goed opgeleid) personeel. Daarom zijn twee opleidingsfonden in de metaal (A&O en OOM) en STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) een project gestart om meer leerling-flexwerkers aan te trekken. Het doel is om voor het einde van dit jaar honderd leer-/werkbanen voor flexwerkers te creëren. In 2010 moeten dat er 5.000 zijn.

Intersectorale samenwerking
Opleiden is noodzakelijk, willen uitzendorganisaties nog doorgroeien, ondanks de voorspelde terugloop van geschikt personeel. Zij zullen de 1,2 miljoen mensen die nu niet geschikt zijn, geschikt moeten maken. “Leren en werken is dus een belangrijk issue,” aldus Adriana Stel, projectdirecteur van STOOF. Een intersectorale samenwerking biedt hierbij mogelijk een deel van de oplossing.

Deelname uitzendondernemingen
De uitzendbureaus bieden de flexwerkers ondersteuning en vergroten zo hun wervingskracht. OOM en A&O verstrekken voor ieder gerealiseerd leer-/werktraject een financiële vergoeding aan de inlenende bedrijven. STOOF levert op haar beurt een financiële bijdrage van € 300,- per leerling per jaar, bestemd voor de begeleiding van de leerling-flexkracht door de uitzendonderneming. Uitgangspunt van STOOF hierbij is dat de instroom plaatsvindt in 2008. In totaal nemen zeven uitzend-/detacheringondernemingen deel aan het project.

Meer kansen door samenwerking
Werk & Vakmanschap is tevreden over de samenwerking die door dit project ontstaat. De coöperatie vindt het een goede ontwikkeling dat O&O-fondsen bereid zijn een leer-/werkbijdrage te verlenen aan een inlener ten behoeve van een leerling-flexkracht. Hiermee ontstaan meer kansen om leerlingen middels de combinatie van leren en werken te enthousiasmeren voor de techniek.

Flexmarkt – organisaties
> STOOF

Flexmarkt – nieuws
> meer nieuws

Bron: STOOF, 28 juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek