loading
views

AVV CAO Groothandel in Textiel 2008-2009

AVV CAO Groothandel in Textiel 2008-2009


29 juli 2008

AVV CAO Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

Download: AVV Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 2008-2009 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25-07-2008, nr. 142, onder UAW Nr. 10814.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek