loading
views

33 miljoen voor doorstromen naar baan

29 juli 2008

Leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs moeten beter doorstromen naar een baan of naar het beroepsonderwijs. Daartoe wordt 33 mijoen euro subsidie verstrekt.

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de 33 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) beschikbaar voor het komende schooljaar. Het geld gaat naar 162 scholen met in totaal bijna 15.000 leerlingen.

33 miljoen
Veel leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben na afronding van hun school moeite met het vinden van een baan of een vervolgopleiding. Om de afstand naar werk of naar een beroepsopleiding voor leerlingen van 15 jaar en ouder te overbruggen, worden projecten die hierop gericht zijn gesubsidieerd met 33 miljoen euro.

Praktijkervaring
Subsidie wordt onder meer verleend aan projecten waarbij leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. Ook is er geld voor onderzoek naar de vaardigheden en interesses van de jongeren. Met die kennis kan vervolgens worden vastgesteld welk werk of welke opleiding het best bij een leerling past.

Verhoging subsidiebedrag
Het nu toegekende bedrag van 33 miljoen euro is aanmerkelijk hoger dan dat van het vorige schooljaar. Toen kregen 112 scholen ongeveer 25 miljoen euro subsidie voor deze projecten.

Sociale zekerheid – nieuws
> meer nieuws

Bron: SZW, 24 juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek