loading
views

AVV CAO Apotheken 2008-2009

AVV CAO Apotheken 2008-2009


28 juli 2008

AVV CAO Apotheken, arbeidsomstandigheden 2008/2009

Download: AVV CAO Apotheken, arbeidsomstandigheden 2008/2009 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Apotheken, arbeidsomstandigheden.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25-07-2008, nr. 142, onder UAW Nr. 10812.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek