loading
views

Loonheffingennummer

Loonheffingennummer
De inhoudingsplichtige krijgt van de Belastingdienst een loonheffingennummer; voor elke premiegroep wordt een loonheffingennummer uitgereikt en binnen dit nummer kunnen dan meerdere sub-nummers worden toegekend. Vaak zijn deze sectorgerelateerd.


Download meer informatie over het aanmelden als werkgever en verkrijgen van een Loonheffingennummer


Indeling ondernemingen in sectoren
Voor de werknemersverzekeringen zijn alle ondernemingen verdeeld in sectoren. Elke sector bestaat uit een of meer bedrijfs- of beroepstakken of gedeelten daarvan. Elk bedrijf is verplicht aangesloten bij een van de sectoren. Bij welke sector, is afhankelijk van de werkzaamheden die worden verricht. Uitgangspunt is dat werkgevers met dezelfde werkzaamheden bij dezelfde sector zijn aangesloten.

Sectorpremie

De indeling is van belang omdat de sectoraansluiting de hoogte bepaalt van de sectorpremie. Sinds 1 januari 2006 beoordeelt de Belastingdienst de sectoraansluiting. Zolang de ondernemingsactiviteiten niet structureel wijzigen, blijft de vastgestelde sectoraansluiting van kracht. Wijzigen de activiteiten structureel (u stopt bijvoorbeeld met fabriceren en wordt alleen nog maar een groothandel), dan moet binnen 14 dagen schriftelijk om een nieuwe beoordeling van de sectoraansluiting worden gevraagd. Er wordt dan een nieuwe beschikking afgegeven door de Belastingdienst.

Premiegroep

Wanneer het bureau tot het sectoronderdeel uitzendbedrijven IA of IIA behoort, wordt het ook ingedeeld in een bepaalde premiegroep: kortingsklasse, middenklasse of opslagklasse. De Belastingdienst stelt de premiegroep vast door het ziekteverzuimcijfer binnen de onderneming te vergelijken met het gemiddelde ziekteverzuimcijfer van het sectoronderdeel waartoe het behoort. De premiegroep bepaalt de hoogte van het premiepercentage voor het sectorfonds.

Melding Belastingdienst

Een startende werkgever moet zich voor de sectoraansluiting bij de Belastingdienst melden. Hij moet daarbij aangeven welke werkzaamheden worden verricht. Binnen 13 weken na aanmelding ontvangt hij een beschikking met daarin de sectorcode van de sector waarbij het bedrijf is aangesloten. Tegen deze beschikking kan bezwaar worden gemaakt. Zolang er geen beschikking is, moet het bureau rekening houden met de gegevens van de sector waaronder het denkt te vallen. Nieuwe ondernemers krijgen binnen 5 werkdagen een btw- en loonheffingennummer.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek