loading
views

Hema: pilot verzuimsysteem vrijwillig

22 juli 2008

Volgens warenhuisketen Hema is de gemiddelde verzuimperiode gedaald van 11,4 naar 4,6 dagen, sinds het op 1 maart 2008 ingevoerde online verzuimsysteem MyMedicalCoach.

De retailer poogt FNV Bondgenoten te overtuigen van het nut van het digitale verzuimsysteem. Volgens de vakbond is het meldsysteem een verkapt drukmiddel voor personeel om toch aan het werk te gaan. FNV meent dat de uitgebreide vragenlijsten over de ziekte van de werknemers een onnodige schending van de privacy zijn. Het online verzuimsysteem bestaat uit een lijst van zes tot zestig vragen over verzuimgerelateerde klachten.

Verzuimsysteem vrijwillig
Volgens Hema-woordvoerder Te Gussinklo is het systeem een pilot. Het ziekmeldsysteem is bedoeld ter aanvulling op de standaardprocedure en deelname voor personeelsleden is vrijwillig, aldus Te Gussinklo. De pilot, gestart in enkele filialen, is begin deze maand landelijk uitgebreid.

Verzuimsysteem ondersteunt inspanningsplicht
Volgens FNV bondgenoten is het systeem strijdig met de cao, waarin een stappenplan is opgenomen hoe werknemers bij ziekte moeten handelen. Het verzuimsysteem is hiervan geen onderdeel. Paul ter Wal van Vitago (landelijk netwerk dat bedrijven adviseert op gebied van arbeidsorganisatie) stelde daarop dat het verzuimsysteem niet is bedoeld om de werknemer te controleren, maar te ondersteunen bij de wettelijke inspanningsplicht om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

Pilot tot 1 maart 2009
De pilot loopt nog tot 1 maart 2009, waarna er een beslissing wordt genomen over definitieve invoering.

HRM – Arbo
> meer nieuws

Bron: Arboplus, 21 juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek