loading
views

Eenzijdige loonsverlaging niet altijd redelijk

22 juli 2008

In geval van re-integratie moet een werkgever rekening houden met de nieuwe situatie, ook wat betreft het beloningsbeleid. Een overgangsperiode van twee jaar is dan redelijk.

Zo oordeelde de kantonrechter ten gunste van de ‘beherend apotheker’ die na een periode van re-integratie in de functie van ‘tweede apotheker’ met een lagere loonschaal werd geplaatst. Het feit dat de werknemer al enige tijd als tweede apotheker werkzaam is geweest, terwijl hij het salaris van beherend apotheker ontving, speelt hierin mee. De werkgever mag het salaris pas eenzijdig verlagen na een overgangstermijn van twee jaar.

Voorgeschiedenis
De werknemer is in beginsel als beherend apotheker bij een werkgever in dienst getreden. Tot november 2004 werkte hij op verschillende standplaatsen, waarna een re-integratieperiode plaats vond. In 2006 is de werknemer als tweede apotheker aangesteld. De werkgever heeft daarmee zijn salaris ruim 1.000 euro verlaagd.

Werknemer vs werkgever
De werknemer heeft zich hiertegen verzet, omdat de plaatsing als tweede apotheker niet schriftelijk was vastgelegd en er ook geen afspraak gemaakt was over loonsverlaging. De werkgever stelde echter dat hij het recht had om het loon van de werknemer te verlagen, omdat deze zelf om een plaats als tweede apotheker had verzocht.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding
De kantonrechter heeft vastgesteld dat partijen geen eenzijdig
wijzigingsbeding zijn overeengekomen. Daarom moet de loonsverlaging beoordeeld worden op grond van redelijkheid en billijkheid. De werknemer had weliswaar zelf aangegeven het werk als beherend apotheker niet langer te willen verrichten, maar de werkgever heeft geen overleg gehad met de werknemer. Hij heeft gekozen voor eenzijdige oplegging van de salarisverlaging.

Re-integratie van invloed op beloningsbeleid
Bovendien had de werknemer al gedurende twee jaar als tweede apotheker gewerkt, terwijl hij het loon van een beherend apotheker ontving. Ten slotte volgde de plaatsing van de werknemer als tweede apotheker op een ingrijpende arbeidsongeschiktheidsperiode. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever enige terughoudendheid na behoorde te streven in de onmiddellijke situatie na re-integratie, ook voor wat betreft het beloningsbeleid. Een loonsverlaging na een overgangstermijn van twee jaar acht de rechter wel redelijk.

HRM – nieuws
> meer nieuws

Bron: Gids Signaal 7/8 2008; uitspraak kantonrechter Utrecht, 5 maart 2008, JAR 2008/102


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek