loading
views

CBS: sterke daling sociale uitkeringen

22 juli 2008

Door een opverende economie daalde het aantal WW-uitkeringen vanaf 2004 met meer dan 40% tot 192.000 eind 2007. Dat zijn ruim 300.000 sociale uitkeringen minder in drie jaar tijd.

Eind 2007 ontvingen 1,3 miljoen mensen tot 65 jaar uitkeringen in het kader van bijstand, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dit zijn 310.000 uitkeringen minder dan eind 2004. Wetswijzigingen en een gunstige economie hebben elk hun eigen invloed hierop gehad. Dit blijkt uit gegevens van het CBS.

Stevige daling WW-uitkeringen
Vooral jongeren profiteerden van de gunstige economische omstandigheden. Bij jongeren onder de 25 jaar daalde het aantal uitkeringen met ruim 75% en bij de 25-35-jarigen met 70%. Onder personen van 55 tot 65 jaar nam het aantal WW-uitkeringen met slechts 3% af.

Sterke daling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen was eind 2007 847.000, 12% minder dan in 2004. De afname is vooral het gevolg van veranderingen in de wet en de toegangsregels, aldus het CBS. Per 1 januari 2006 is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in de plaats gekomen van de WAO. De instroom in de WIA is tot nog toe lager dan de afname bij de WAO. Eind 2007 bedroeg het aantal WIA-uitkeringen ruim 38.000.

Bijna 65.000 bijstandsuitkeringen minder
Ook het aantal bijstandsuitkeringen is flink afgenomen. Eind 2007 leefden 274.000 mensen van de bijstand; 19% minder dan eind 2004. Het aantal kortdurende uitkeringen nam met meer dan 40% af bij mannen, bij vrouwen met ruim 30%. Hierbij spelen zowel de gunstige economie als de introductie van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 een belangrijke rol.

Alleen Wajong neemt toe
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor jonggehandicapten (Wajong) in de periode eind 2004-2007 nam juist iets toe. Eind 2007 werden 167.000 Wajong-uitkeringen verstrekt, een toename van 17% ten opzichte van eind 2004 .

Flexbranche – cijfers en trends
> meer nieuws

Bron: CBS, 21 juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek