loading
views

AVV CAO Technische Groothandel 2008-2010

AVV CAO Technische Groothandel 2008-2010


20 juli 2008

AVV CAO Technische Groothandel 2008-2010

Download: AVV CAO Technische Groothandel 2008/2010 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Technische Groothandel.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15-07-2008, nr. 134, onder UAW Nr. 10803.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek