loading
views

AVV CAO Glastuinbouw 2008-200920 juli 2008

AVV CAO Glastuinbouw 2008/2009

Download: AVV CAO Glastuinbouw 2008/2009

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Glastuinbouw.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 03-07-2008, nr. 126, onder UAW Nr. 10802.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »

– advertentie –

Kwaliteit voor een lage prijs
Voor intermediairs die payroll in hun

dienstverlening willen opnemen.

Kostprijs + 3%

Al vanaf 1 medewerker. > lees meer


Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek