loading
views

Fraude uitzendbureaus met zorgtoeslag

14 juli 2008

Enkele honderden buitenlandse werknemers hebben zich bij de Belastingdienst gemeld, met de klacht dat uitzendbureaus zonder hun toestemming zorgtoeslag voor ze incasseren.

De uitzendbureaus zouden de zorgtoeslag bovendien incasseren zonder dat daarvoor bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering tegenover wordt gesteld, terwijl er wel ziektekostenpremie wordt ingehouden. Staatssecretaris De Jager liet vrijdag in antwoord op vragen van de SP aan de Tweede Kamer weten dat de gang van zaken nog wordt onderzocht.

Uitkering van zorgtoeslag
De SP vroeg of de Belastingdienst overgaat tot uitkering van de zorgtoeslag naar een bankrekeningnummer enkel op basis van sofi-nummer en geboortedatum. Volgens de Jager is dit niet het geval. In de aanvraag moeten NAW-gegevens worden overlegd, maar ook een schatting van het inkomen, gegevens over een eventuele partner en een verklaring dat een zorgverzekering is afgesloten. Het bankrekeningnummer mag ook het nummer van een willekeurige derde zijn.

Belastingdienst stopt toeslag bij fraude
Op de vraag of de Belastingdienst op deze wijze zelf meewerkt aan het op grote schaal oplichten van de dienst, antwoordde De Jager dat de zorgtoeslag via voorschotten wordt verstrekt, waarbij na afloop van het jaar gecontroleerd wordt of de ontvangers ook daadwerkelijk verzekerd zijn. Als wordt geconstateerd dat dit niet het geval is, wordt de zorgtoeslag stopgezet en teruggevorderd.

Voorlichtingsmateriaal Poolse werknemers
De staatssecretaris verwijst naar voorlichtingsmateriaal voor Poolse werknemers over de betreffende Nederlandse arbeidswetgeving. De minister van VWS zal in zijn Plan van Aanpak terugdringen onderverzekerden (van 3 maart 2008), verdergaande voorlichtings­activiteiten inzetten die gericht zijn op specifieke groepen. Deze doelgroepgerichte voorlichting is gericht op mensen die een zorgverzekering moeten sluiten, maar van wie in alle redelijkheid niet zonder meer verwacht kan worden dat zij de Nederlandse regels precies kennen of de Nederlandse taal machtig zijn. Poolse werknemers zijn volgens de staatssecretaris een voorbeeld van mensen die een zorgverzekering moeten sluiten, maar van wie niet zonder meer verwacht kan worden dat zij de Nederlandse regels precies kennen of de Nederlandse taal machtig zijn. “In overleg met koepels van uitzendorganisaties en de Poolse ambassade wordt momenteel voorlichtingsmateriaal voor deze werknemers ontwikkeld.” De Jager komt na het zomerreces met de resultaten van onderzoek naar de fraude.

Flexmarkt – nieuws
> meer nieuws

Loonbelasting & premieheffing
> meer nieuws

Bron: minfin, 11 juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek