loading
views

IWI: hulp bij zoeken werk niet optimaal

12 juli 2008

Om betere hulp te bieden bij het zoeken naar werk is een integrale dienstverlening van de Locaties Werk en Inkomen nodig. Re-integratie moet bovendien op de werkzoekende worden afgestemd, niet op de regels.

Bij de vorming van de Locaties Werk en Inkomen is het van belang dat CWI, UWV en gemeenten knelpunten in de samenwerking opsporen en bereid zijn van elkaar te leren. Dit stelt de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in de twee rapporten die vrijdag zijn verschenen. De Inspectie Werk en Inkomen is onafhankelijk toezichthouder op het stelsel voor werk en inkomen bij de samenwerking tussen CWI, UWV en gemeenten.

Integrale dienstverlening
Dat de geboden hulp niet voor iedereen geschikt is komt deels door problemen in de overdracht van werkzoekenden tussen CWI, UWV en gemeente. Bij de vorming van de Locaties Werk en Inkomen is het volgens de IWI van belang dat CWI, UWV en gemeenten knelpunten in de samenwerking opsporen en bereid zijn van elkaar te leren. Integrale dienstverlening dus.

Inadequate hulp verlengt uitkeringsperiode
Van de mensen die het tweede halfjaar ingaan van een WW- of WWB-traject krijgt ongeveer een kwart van de WW’ers en de helft van de WWB’ers geen ondersteuning meer. Ook ouderen en mensen die niet om hulp vragen krijgen minder vaak ondersteuning, blijkt uit het IWI-rapport ‘Het eerste jaar’. Mensen die niet de hulp krijgen die ze nodig hebben, lopen het gevaar dat ze langer dan nodig of zelfs blijvend van een uitkering afhankelijk zijn.

Dezelfde hulp voor verschillende problemen
Veel mensen krijgen dezelfde hulp aangeboden terwijl hun problemen verschillen. Meestal bestaat de hulp uit gesprekken over vacatures en werk, wat niet voor alle werkzoekenden de juiste ondersteuning is. IWI verklaart dat deels door communicatieproblemen tussen CWI en UWV bij de overdracht van werkzoekenden. IWI signaleert wel initiatieven met innovatieve werkwijzen om juist moeilijk bemiddelbare mensen uiteindelijk weer aan het werk te krijgen.

Leerpunten blijven hangen
Volgens IWI moeten locaties en regio’s meer gebruikmaken van elkaars ervaringen. De contacten tussen de verschillende locaties lopen nu voornamelijk via de managers, waardoor leerpunten blijven ‘hangen’ en niet terecht komen bij de medewerkers die ermee aan de slag moeten gaan.

Werkwijze voor verbetering vatbaar
De werkwijze van medewerkers van het CWI en UWV is voor verbetering vatbaar. Dit is op te maken uit het rapport ‘De lerende keten’, waarin het IWI signaleert dat veel medewerkers een negatief beeld van elkaars vaardigheden hebben. Hierdoor is er onvoldoende bereidheid om van elkaar te leren. Bovendien leiden oplossingen niet altijd tot structurele verbeteringen van de werkwijze. Het IWI vindt dat medewerkers ondanks een hoge werkdruk en fusieperikelen tijd vrij moeten maken om knelpunten en oplossingen met elkaar te bespreken. De inspectiedienst ziet hierbij een ondersteunende taak weggelegd voor het management.

Re-integratie afstemmen op werkzoekende
Het IWI hoopt dat de vorming van Locaties Werk en Inkomen een integrale dienstverlening bevordert en daarmee de effectiviteit van de dienstverlening aan werkzoekenden verbetert. In de aanloop daar naartoe zijn moet ook nog een aantal organisatorische problemen worden opgelost. Het IWI denkt hierbij aan het ontschotten van verschillende regelingen. Dan kunnen re-integratie-instrumenten worden afgestemd op de behoefte van de werkzoekende en niet op de regeling waaronder iemand valt.

Sociale zekerheid – UWV
> meer nieuws

Flexmarkt – bibliotheek
> rapporten IWI


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek