loading
views

UWV: verlaag premie WW 2009

9 juli 2008

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat door minder gunstige economische vooruitzichten de instroom van nieuwe WW-uitkeringen het komende jaar niet verder zal afnemen.

Als gevolg van de vermogenspositie van het WW-fonds en de verwachte daling van de werkloosheid in 2009, adviseert UWV minister Donner een verlaging van de WW-premie. Dat staat in de Juninota financiële ontwikkelingen UWV-fondsen 2008-2009, die naar het ministerie van Sociale Zaken is verstuurd. De minister kan bij de vaststelling van de door UWV geadviseerde premies afwijken.

Vermogen UWV
Het totale vermogen van de UWV-fondsen stijgt in 2008 met € 1,6 mld. naar € 12,3 mld. Deze stijging komt geheel voor rekening van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en de Werkhervattingskas (Whk). De omvang van het vermogen geeft de mogelijkheid tot premieverlagingen.

Verwachting aantal WW-ers
De instroom van WW-uitkeringen neemt vanaf 2008 niet verder af. Voor 2009 wordt verwacht dat er 224.000 WW-uitkeringen zullen worden toegekend tegen 225.000 dit jaar. Het totaal aantal WW-uitkeringen komt in 2009 naar verwachting uit op 148.000. De uitstroom daalt nog in 2008 en 2009, maar het tempo neemt af.

Aantal arbeidsongeschikten
Volgens de Juninota neemt ook het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen af: van 844.000 in 2007 naar 798.000 in 2009. Onder deze uitkeringsgroep vallen WAO-, WIA-, WAZ- en Wajong-uitkeringen. Van deze groepen stijgt alleen het aantal WIA- en Wajong-uitkeringen.

Advies premiepercentages
UWV adviseert de minister in de Juninota over de premiepercentages van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Uitvoeringsfonds overheid (Ufo). Voor het Aof wordt een premie van 5,33 procent geadviseerd (premie 2008: 5,65) en voor het AWf geldt een premieadvies van 2,26 procent (premie 2008: 8,25). Tenslotte is voor Ufo een premie van 0,66 procent (premie 2008: 8,25) voorgesteld.

Advies premies

UWV adviseert de minister in de Juninota over de premiepercentages van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Uitvoeringsfonds overheid (Ufo). Voor het Aof wordt een premie van 5,33% geadviseerd en voor het AWf geldt een premieadvies van 2,26%. Tenslotte is voor Ufo een premie van 0,66% voorgesteld. In 2008 waren de premies voor het Aof, AWf en Ufo respectievelijk 5,65%, 8,25% en 8,25%.

Vaststellen premies
De Juninota 2008-2009 geeft een actueel inzicht in de te verwachten ontwikkelingen van de programmakosten en uitvoeringskosten UWV in 2008 en 2009. De minister zal bij het vaststellen van de premies voor 2009 echter ook andere overwegingen meenemen op het gebied van loonpolitiek, koopkrachtontwikkeling en het EMU saldo.

UWV – nieuws
> meer nieuws

Bron: UWV, 30 juni 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek