loading
views

Salarisstijging onverwacht hoog: 3,67%

9 juli 2008

In 2008 stegen de lonen ruim 1% meer dan verwacht: met gemiddeld 3,67%. De deelnemende organisaties verwachten voor 2009 een stijging van 3,4%, bijna gelijk aan de 3,45% van 2007.

De functie met de hoogste salarisstijging (7,3%) is de proces engineer. De laagste stijging (1,6%) wordt gevonden bij de baliemedewerker. Dit blijkt uit de Beloningsindex 2008, het jaarlijks terugkerende beloningsonderzoek van ADP en Mercer. Dit jaar namen meer dan 500 organisaties deel aan het onderzoek. De algemeen directeur krijgt met €105.900 het meest betaald en de schoonmaker met €23.200 het minst.

Hogere stijging dan verwacht
De sterkste stijging deed zich voor in de sectoren bouw en industrie, met respectievelijk 5,58% en 4,38%. De deelnemende organisaties verwachten voor volgend jaar een stijging van gemiddeld 3,4%. In vergelijking met de 2,6% van verleden jaar is dit een stijging van 0,8%, mede ingegeven door de krappe arbeidsmarkt.

Recruitment problemen
Als gevolg van de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt heeft 69% van de deelnemende organisaties problemen met het werven van personeel. Dit is een stijging van 11 procentpunten ten opzichte van verleden jaar. Een derde van deze organisaties heeft het beloningsbeleid naar aanleiding van deze problemen aangepast. Van de 31% die geen problemen van schaarste op de arbeidsmarkt ondervindt, verwacht 14% dit probleem wél in 2009 te hebben, zo blijkt uit het beloningsonderzoek. De functiefamilies waarbij de meeste problemen worden ondervonden in het werven van personeel zijn techniek & onderhoud, productie en verkoop.

Personeelsbeleid
Uit het onderzoek blijkt ook dat steeds meer organisaties gebruikmaken van diverse beleidssystemen om hun personeelsbeleid te optimaliseren. Uit de resultaten blijkt dat meer dan 50% van de deelnemende organisaties aangeeft één of meerdere van de volgende beleidssystemen toe te passen; beoordelingsbeleid, reïntegratie- en ziekteverzuimbeleid, functiewaarderingsbeleid en beloningsbeleid.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Denise Tollens, Mercer zegt in een toelichting: “steeds meer medewerkers hechten belang aan secundaire arbeidsvoorwaarden in hun keuze om te werken voor een specifieke organisatie. Organisaties zouden daarom meer aandacht kunnen besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid, loopbaan- en mobiliteitsbeleid en talentontwikkeling, om zo bestaande medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers aan te trekken. Uit onderzoek blijkt dat deze beleidsvormen nog altijd onderbelicht zijn”.

Variabele bonus populair
De variabele bonus blijft veelvoorkomend. Van de deelnemende organisaties kent ruim 60% een variabele bonus toe aan hun medewerkers. Van de operationele medewerkers komt 72,8% hiervoor in aanmerking. Voor het directieniveau is dit 85,2%. De bonus blijft ook in 2008 populair. Ruim 25% van de deelnemende organisaties verwacht een toename van het aandeel variabele bonus en 9,3% een afname. Van de organisaties die een bonusregeling toekennen, keert 81,1% deze jaarlijks uit.

Arbeidsmarkt – inkomensontwikkeling
> meer nieuws

Bron: ADP, 8 juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek