loading
views

Principeakkoord CAO ING 2008-20108 juli 2008

Naam
CAO ING

CAO-teksten
> Principeakkoord CAO ING 2008-2010
> CAO ING 2007-2008

Looptijd
1 juli 2008 t/m 31 maart 2010

CAO-code t.b.v. loonheffing
1659

Loonmutaties
1 september 2008 structureel 3%
1 september 2009 structureel 3%
1 januari 2010 structureel 1%

Arbeidsvoorwaarden
In afwijking van de uitkomst van de berekeningswijze van 5.3.2.b CAO (ingroeimodel) wordt de eigen bijdrage pensioen voor medewerkers in dienst voor 1 januari 2006 niet met 1,5% verhoogd, maar met 0,5% (naar 3,19% van de pensioengrondslag), per 1 september 2008. Partijen zijn overeengekomen dat collectieve inkomensaanpassingen in 2010 niet eerder zullen plaatsvinden dan met ingang van 1 juli 2010.
De salarisschalen 11 en hoger worden, tengevolge van aanpassing aan structurele marktomstandigheden, per 1 januari 2009 verhoogd, met een
percentage tussen 2,3% en 2,6%. Een eventuele persoonlijke toeslag wordt omgezet in een verhoging van het persoonlijke maandsalaris,
voorzover die verhoging past binnen de nieuwe salarisschaal.
Er zijn afspraken gemaakt die inspelen op de veranderende samenleving en het belang van een balans tussen werk en privé.
De werknemers krijgen meer zeggenschap over werktijden. De noodzakelijke arbeidscapaciteit wordt voortaan in nauw overleg met de werknemers georganiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met hun wensen en mogelijkheden. Flexibele werktijden worden bijv. gerealiseerd met telewerken. Gedurende de looptijd van de cao zal ING middelen en faciliteiten ter beschikking stellen om telewerken te ondersteunen. Zowel vakbonden als de werkgever zullen de ontwikkelingen op dit gebied binnen ING in de gaten. ING is een internationaal opererend bedrijf. Dit betekent dat het werk 24 x 7 uur doorgaat. ‘s Ochtends thuis je mail checken heeft als bijkomend voordeel dat werknemers files kunnen ontwijken.
In het principeakkoord staan ook afspraken over employability (inzetbaarheid van werknemers), loopbaanbegeleiding, ervaringscertificaten en levensfasebewust personeelsbeleid. Tevens wordt de samenwerking gezocht met de stichting Emma @ Work om binnen ING werkervaringsplaatsen voor chronisch zieke jongeren te creëren. Zie voor uitgebreidere informatie de download > tekst principeakkoord.

Bron: FNV, 1 juli 2008

CAO-nieuws
> meer


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek