loading
views

Jurisprudentie: mededelingsplicht

Juli 2008

Het sollicitatiegesprek
Tijdens een sollicitatiegesprek wordt van de (toekomstige) werknemer verwacht dat hij/zij open is over aspecten die voor de functie relevant zijn. Zo kan tijdens een sollicitatiegesprek worden gevraagd of de kandidaat ooit in aanmerking is geweest met justitie.

Verklaring Omtrent Gedrag

Zo ook in het geval van werknemer X. Tijdens zijn sollicitatiegesprek bij een gerenommeerd bedrijf in de onroerend goed sector werd hem gevraagd of hij ooit in aanmerking was geweest met justitie. Werknemer antwoordde dat dit alleen het geval was geweest ten aanzien van verkeersboetes en bood ter onderbouwing daarvan aan om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen, hetgeen hij heeft gedaan.

Valse inlichtingen

Werknemer is vervolgens in dienst getreden bij werkgever, maar werd twee weken na zijn indiensttreding op staande voet ontslagen. Aan dit ontslag werd ten grondslag gelegd dat hij tijdens het sollicitatiegesprek valse inlichtingen zou hebben gegeven omtrent de wijze waarop een arbeidsovereenkomst ruim tien jaar geleden bij een eerdere werkgever was beëindigd. Werknemer heeft tegen dit ontslag geprotesteerd en is een gerechtelijke procedure gestart in verband met de doorbetaling van zijn loon. Werkgever heeft daarop voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevorderd.

Termijn overschreden
In voornoemde procedures die gezamenlijk zijn behandeld stond de vraag centraal of er terecht ontslag op staande voet was verleend. De kantonrechter oordeelde daarover dat het feit dat geen mededeling was gedaan over een affaire van meer dan tien jaar geleden geen dringende reden was voor ontslag op staande voet. De kantonrechter sloot aan bij de beleidsregels die gelden voor de verkrijging van een Verklaring Omtrent Gedrag. Op grond van deze regels wordt uitsluitend gekeken naar de vier jaren voorafgaand aan de aanvraag vanwege de achterliggende gedachte dat iemand na verloop van tijd weer met een “schone lei” moet kunnen beginnen. In het geval van werknemer X was voornoemde termijn ruimschoots overschreden waarbij uiteraard ook van belang was hij ook niet strafrechtelijke is veroordeeld voor de kwestie.

Verandering van omstandigheden

Ondanks dat zich geen dringende reden voor ontslag op staande voet had voorgedaan, oordeelde de kantonrechter dat er wel aanleiding was de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege een verandering van omstandigheden. De kantonrechter overwoog in dit verband dat het onwaarschijnlijk is dat werknemer niet aan het eerdere incident heeft gedacht en had kunnen weten of vermoeden dat, indien werkgever achter de betreffende kwestie zou komen, dit tot problemen zou leiden.

Volledige openheid

Voorts werd van belang geacht dat werknemer ook naderhand, en zelfs niet ter zitting, volledige openheid van zaken heeft willen geven over hetgeen destijds was voorgevallen bij zijn eerdere werkgever. Hierdoor is onvermijdelijk de indruk ontstaan dat werknemer ongeschikt is voor de betreffende functie. Ook heeft het gedrag van werknemer geleid tot een verstoring van de arbeidsverhouding waardoor voortzetting van werkgever niet gevergd kan worden, aldus de kantonrechter.

Geen vergoeding

De kantonrechter is overgegaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van enige vergoeding, aangezien de oorzaak van de verandering van omstandigheden volgens de rechter gelegen was in de risicosfeer van werknemer.

Deze uitspraak is (nog) niet gepubliceerd.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek