loading
views

Voorjaarsrapportage: cao-lonen en ouderen

7 juli 2008

De loonstijging 2007, die met gemiddeld 2% hoger is dan de stijgingen van 2006 (1,8%) en 2005 (0,7%) zet door. Bovendien is er steeds meer aandacht voor oudere werknemers.

Dat constateert minister Donner van SZW in de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2008 (loonstijgingen) en Perspectief op langer doorwerken 2008 (cao-afspraken voor oudere werknemers) die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 115 cao’s waaronder 5 miljoen werknemers vallen. Het rapport beschrijft de stand van zaken per januari 2008.

Voorjaarsrapportage
De Voorjaarsrapportage is gebaseerd op een grote steekproef van 122 (grote) cao’s. Bij 115 akkoorden – waaronder bijna 5,1 miljoen werknemers vallen – zijn loongegevens over heel 2007 bekend. Over 2008 is de loonstijging bekend voor 75 akkoorden (3,9 miljoen werknemers). De Voorjaarsrapportage gaat ook in op loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, bredere inzetbaarheid en werkgelegenheid.

Loondoorbetaling
In 49 cao’s (2007) is afgesproken dat loonbetaling tijdens de eerste twee ziektejaren hooguit 170% is van het jaarloon. In 43 akkoorden kan de loondoorbetaling meer dan 170% zijn als de werknemer zijn best doet om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. In 25 cao’s is de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren zonder meer hoger dan 170%. Wel is in de meeste van deze cao’s afgesproken dat na zes maanden ziekte minder dan 100% van het loon wordt doorbetaald, zo meldt de rapporrage.

Scholing en vaardigheden
Vrijwel alle cao’s (2007) bevatten afspraken over scholing en bredere inzetbaarheid van het personeel. In 51% van de cao’s staan afspraken over persoonlijke opleidingsplannen en 46% van de cao’s kennen werkgelegenheidsafspraken, zoals via werkervaringsplaatsen. In 23 cao’s – waaronder 23% van de werknemers vallen – staan afspraken over het erkennen van vaardigheden van werknemers.

Oudere werknemers
Het tweejaarlijkse onderzoek behandelt ook zogeheten ‘ontziemaatregelen’ om oudere werknemers te ontlasten, bijvoorbeeld vrijstelling van bepaalde diensten of extra vakantiedagen. Deze maatregelen komen vaak voor, zij het wel iets minder dan in 2006. Begin 2008 viel 70% van de werknemers bijvoorbeeld onder een cao met afspraken over extra vakantiedagen voor oudere werknemers, twee jaar eerder was dat nog 78%.

Ontziemaatregelen
Dergelijke ontziemaatregelen kunnen oudere werknemers duurder maken en zo hun positie op de arbeidsmarkt ondermijnen. Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat zij deze maatregelen in het belang van de arbeidsmarkt omvormen.

Arbeidsmarkt – inkomens
> meer nieuws

Oudere werknemers – nieuws
> meer

Flexmarkt – bibliotheek
> volledige voorjaarsrapportage

Bron: SZW, 7 juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek