loading
views

CBS: banengroei 2,2% in Q1 2008

3 juli

Deze stijging is historisch gezien hoog, maar blijft achter bij de groei van 2,7% in 2007. De groei van het aantal uitzendbanen in de zakelijke dienstverlening nam in 2007 juist af.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceerde. In het eerste kwartaal van 2008 waren er 172 duizend werknemers meer aan het werk dan in hetzelfde kwartaal van 2007.

Banengroei
De banengroei was het hoogst in de bedrijfstakken met de meeste werknemers: zakelijke dienstverlening (4,3%) en handel (3,6%). Ook in de zorg en in de horeca was de banengroei bovengemiddeld. In de industrie, de bouw en bij de overheid werkten daarentegen niet of nauwelijks meer werknemers.

Afname groei uitzendbanen
In de zakelijke dienstverlening deed zich daarentegen een lichte vertraging voor: daar steeg het aantal uitzendbanen minder dan in eerdere kwartalen.

Hogere werkgeverslasten

De lonen en salarissen per arbeidsjaar waren in het eerste kwartaal 3,1% hoger dan in het eerste kwartaal van 2007. Door hogere werkgeverslasten voor de zorgverzekering, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid stegen de loonkosten per arbeidsjaar in deze periode met 3,3% iets harder. Deze stijging is in lijn met de gemiddelde loonkostenstijging van 3,2% in 2007.

2007 blijft topjaar
De hoge groeipercentages van de werkgelegenheid in 2006 en 2007 zijn vrijwel ongewijzigd. Vorig jaar blijft een topjaar met ruim 200 duizend banen meer voor werknemers, aldus het CBS.

Arbeidsmarkt – werkgelegenheid
> meer nieuws

Flexmarkt – bibliotheek
> rapport CBS

Bron: CBS, 3 juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek