loading
views

AVV CAO Parketvloerenondernemingen 2008-20092 juli 2008

AVV CAO Parketvloerenondernemingen

> AVV CAO Parketvloerenondernemingen 2008-2009

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Parketvloerenondernemingen.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18-06-2008, nr. 115, onder UAW Nr. 10791.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is zowel hier als op overheid.nl/op beschikbaar.

CAO-nieuws
> meer


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek