loading
views

Werken tot 67 jaar blijft keuze

1 juli 2008

Minister Donner van SZW wil uiterlijk 2016 besluiten of het nodig is om werknemers te verplichten tot hun 67e door te laten werken. Werkgeversorganisaties zijn niet blij met dit uitstel.

Het kabinet volgt in grote lijnen het advies op dat de Commissie Bakker twee weken geleden, onder leiding van TNT-topman Peter Bakker, presenteerde. Werkgevers krijgen een korting op sociale premies als ze oudere werklozen in dienst nemen en werknemers die langer blijven krijgen een ‘doorwerkbonus’.

Werken tot 67
Daarmee moet het aantrekkelijker worden voor zowel werkgevers als werknemers om door te werken tot 65 jaar. Nu stoppen de meeste mensen gemiddeld op hun 62e. Minister Donner van SZW wil uiterlijk 2016 besluiten of het nodig is om werknemers te verplichten tot hun 67e door te laten werken.

Sociale premies
Werkgevers krijgen korting op sociale premies als ze oudere werklozen in dienst nemen. Dat krijgen ze ook als ze werknemers tussen de 62 en 65 jaar in dienst hebben. Verder denkt het kabinet aan een tijdelijke no-riskpolis voor werkgevers, die een werkloze van 55 jaar en ouder in dienst nemen. Werkgevers draaien dan vanaf 2009 niet meer op voor de kosten van zieke 55-plussers.

Doorwerkbonus en AOW-heffing
Het kabinet wil doorwerken voor werknemers stimuleren door parttime werken voor ouderen aantrekkelijker te maken en werknemers die langer doorwerken te belonen met een ‘doorwerkbonus’. Werknemers die niet tot hun 65e doorwerken gaan een AOW-heffing betalen.

Strengere sancties
Om meer mensen aan het werk te krijgen overweegt het kabinet strengere sancties voor uitkeringsgerechtigden, zoals een participatieplicht voor wie langer dan een half jaar in de WW zit.

Startkwalificatie
Het kabinet gaat bovendien maatregelen nemen om de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren. Het kabinet overweegt daartoe de invoering van een leeftijdsonafhankelijke leerplicht tot het niveau van een startkwalificatie en invoering van een scholingsplicht voor zowel werkgever als werknemer in de arbeidsovereenkomst. Bovendien worden werkgevers verplicht om jongeren die ze in dienst nemen zonder diploma, de ‘groenpluk’, op te leiden tot een startkwalificatie.

Van werk naar werk
Het kabinet wil onder meer met het door de commissie voorgestelde ‘werkbudget’ meer werkzekerheid creëren. In het werkbudget moeten het spaarloon en de levensloopregeling opgaan, zodat werknemers zelf tijden van inkomensverlies kunnen overbruggen. Ook wil het kabinet het ‘van werk naar werk’ beleid introduceren.

ZZP’ers
Het kabinet ziet de toename van het aantal ZZP’ers als een belangrijke ontwikkeling, die kan bijdragen aan het realiseren van een hogere arbeidsparticipatie. Bepaalde voorzieningen die door de Commissie worden voorgesteld, zoals het werkbudget, moeten daarom ook toegankelijk zijn voor ZZP-ers.

Reacties
De VVD mist de aanpassing van het ontslagrecht, de SP noemt het kabinet ‘dadenloos’. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn ontevreden over het uitstel van de verhoging van de AOW-leeftijd. Bovendien vinden de ondernemersorganisaties dat het kabinet er te lang over doet om tot een innovatie van de arbeidsmarkt te komen.

Eerst nieuwe zekerheden
Het kabinet benadrukt echter dat er ‘geen zekerheden uit beeld mogen verdwijnen voordat nieuwe zekerheden zijn gecreëerd’. In het najaar komen concrete voorstellen.

Bron: SZW, 27 juni 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek