loading
views

Wajong in 2010 op de schop

30 mei 2008

Vanaf 2010 moeten jonggehandicapten die nog deels kunnen werken zich maximaal inspannen om aan de slag te komen. Het inkomen dat zij met hun baan verdienen, wordt aangevuld tot 75 procent van het minimumloon.

Dat is de kern van een voorstel van minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken, waarmee het kabinet naar verwachting vrijdag akkoord gaat.

Minimumloon blijft intact
Donner wilde eerder het inkomen van niet volledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten slechts aanvullen tot 70 procent van het minimumloon. Voor de PvdA was die maatregel niet acceptabel. Het voorstel van Donner om jonggehandicapten passend werk aan te bieden, viel wel goed. Mariette Hamer presenteerde hiervoor ook een eigen plan.

Passend werk en steun
Donner wil meer jonggehandicapten aan het werk krijgen door het aanbieden van passend werk en goede begeleiding. Wie weigert, kan de uitkering verliezen. Uitgangspunt in de ‘Wajong werkregeling’ is kijken naar wat mensen nog wel kunnen en welke steun ze daarbij nodig hebben.

Half miljoen Wajongers
Het aantal jonggehandicapten in de Wajong regeling is de afgelopen jaren fors gestegen. Op dit moment zijn er 167.000 Wajongers. Zonder nadere maatregelen zijn dat er over enkele decennia een half miljoen.

Evaluatie na 2010
Volgens Donner moet uit een evaluatie blijken of de nieuwe werkregeling voor Wajongers die nog kunnen werken het beoogde resultaat oplevert. ,,Dan kan aan de orde komen of voor deze groep het niveau van 75 procent minimumloon blijvend moet worden gehandhaafd.” Donner zegt niet wanneer die evaluatie plaatsvindt. Maar omdat de nieuwe regeling pas in 2010 ingaat, zal dat zijn na deze regeerperiode, die in 2011 afloopt.

Twee keuringen
Een Wajonger wordt nu op zijn 18e gekeurd. Als hij arbeidsongeschikt wordt verklaard, ontvangt hij in beginsel voor de rest van zijn leven een uitkering van 75 procent van het minimumloon. Voor de huidige Wajongers verandert in het voorstel van Donner niets. Maar na 2010 worden nieuwe gevallen, voor zover ze niet volledig arbeidsongeschikt zijn, tweemaal gekeurd: op hun 18e en hun 27e.

Sociale zekerheid – nieuws

> meer nieuws

Flexmarkt – bibliotheek

> nota SZW

Wajong >> meer

Bron: ANP, 30 mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek