loading
views

SER: herijk inkomstenbelasting

30 mei 2008

Herijking van de inkomstenbelasting en invoering van een ‘tweetaks’ moeten de ‘toekomstbestendigheid van het fiscale stelsel veilig stellen’.

De raad pleit hiervoor in een vandaag gepresenteerd ontwerpadvies ‘Duurzaam globaliseren: een wereld te winnen’, dat is voorbereid door een SER-commissie onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan en dat in juni door de raad zal worden vastgesteld.

Groei uitbestede bedrijfsprocessen
Een toenemend aantal landen speelt een belangrijke rol in de wereldeconomie (met name China en India) door de groei van het aantal bedrijfsprocessen – of zelfs delen daarvan – dat uitbesteed wordt naar het buitenland. Dit dwingt Nederland tot een scherper profiel in de kennisintensieve productie en dienstverlening.

Profijt van globalisering
Hoewel de globalisering voor individuele burgers en bedrijven ingrijpende gevolgen kan, lijkt de Nederlandse samenleving als geheel er tot dusver per saldo voordeel van te hebben. Consumenten profiteren van lagere prijzen en van een grotere variëteit van aanbod. De werkgelegenheid die door uitbesteding verloren gaat, wordt voorlopig ruim gecompenseerd door nieuwe banen in distributie en dienstverlening, schrijft de SER.

Miljard extra R&D
Nieuwe maatregelen moeten er voor zorgen dat de Nederlandse samenleving optimaal profiteert van de voordelen en de nadelige gevolgen van globalisering het hoofd kan bieden. SER stelt daartoe een verhoging voor van de publieke R&D-uitgaven met een miljard euro extra op jaarbasis.

Fiscale herijking
Daarnaast bepleit de raad een fiscale herijking en refereert daarbij aan de laatste herijkingen die plaatsgevonden in cycli van ongeveer tien jaar: de grote belastingherziening gebaseerd op het werk van de commissie Oort (1990) en het Belastingplan 2001.

Tweetaks
De SER stelt bovendien een vlaktaks voor. Een vlaktaks leidt tot een lager toptarief, maar vereist maatregelen om te voorkomen dat de lage inkomens er te hard op achteruit gaan. Daarom wordt ook wel aan een ‘tweetaks’ gedacht, waarbij een uniform tarief wordt gecombineerd met een toptarief. Een commissie van wijzen moet adviseren over de tariefstructuur en de grondslag en onderzoeken of de nieuwe herziening ‘al dan niet budget neutraal kan en moet verlopen’, aldus de SER.

Negatief effect dividendbelasting
Verder bepleit de raad een onderzoek naar het effect van de Nederlandse dividendbelasting op het vestigingsbeleid van internationale bedrijven. Dit effect zou negatief kunnen zijn op de positie van buitenlandse kapitaalverschaffers in ons land als de door hen betaalde dividendbelasting niet of maar gedeeltelijk verrekend kan worden in het eigen land, zo stelt de raad.

Flexmarkt – bibliotheek
> SER nota duurzaam globaliseren

Bron: SER, 29 mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek