loading
views

Ruim helft MKB wil geen personeel

30 mei 2008

Er moeten maatregelen worden getroffen om het werkgeverschap aantrekkelijker te maken, wil het kabinet zijn participatiedoelstellingen halen.

Dat is de conclusie van MKB-Nederland die door de commissie-Bakker gevraagd is om extra input voor het arbeidsmarktadvies, dat de commissie half juni aan het kabinet presenteert. Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, wil met nieuwe maatregelen voorkomen dat bedrijven straks een soort “outplacementbureau” worden.

Verlies vacatures
Ruim de helft van de ondernemers durven de risico’s niet aan om personeel aan te nemen. Een op de vier verkoopt nog liever nee aan opdrachtgevers dan nieuw personeel aan te nemen om aan de vraag te voldoen. Van de zelfstandigen zonder personeel wil zelfs 90 procent geen werkgever worden. Bij een economische groei van 2,5 procent betekent dat een verlies van 61.000 vacatures per jaar.

Risico’s en kosten
Door nieuwe wet- en regelgeving zijn de kosten en risico’s van het werkgeverschap de afgelopen zeven jaar fors toegenomen. Vooral de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid wegen zwaar. Voor veel ondernemers zijn de bijkomende kosten van het nettoloon – de gestegen premies van de werknemersverzekeringen, de zorgpremie en de werknemerspensioenen – een buitensporige belasting.

No risk
Om het werkgeverschap aantrekkelijker te maken bepleit de MKB een no riskpolis voor de eerste twee ziektejaren van werknemers die via een reïntegratietraject binnenkomen. Bovendien stelt de ondernemerskoepel voor om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte af te schaffen – in verzuimsituaties van meer dan zes weken, waarbij de werkgever geen invloed heeft op de oorzaak van het verzuim en verlaging van de pensioenlasten.

Lagere premies
Verdere plannen behelsen een maximering van de zorgpremies, lagere en lastendekkende premies voor de werknemersverzekeringen, substantiële verlaging van de loonkosten van toetreders aan de onderkant van de arbeidsmarkt en verplaatsing van de uitvoering van de levensloopregeling naar de Belastingdienst.

Match
Ook stelt de MKB voor om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te laten matchen door één loket te openen voor werving en bemiddeling van personeel op regionaal niveau. Daarbij dienen ook reïntegratiebudgetten te worden ingezet om werklozen functiegericht te scholen.

Flexmarkt – nieuws
> meer nieuws

Bron: MKB, 29 mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek