loading
views

Aantal ontslagaanvragen sterk gedaald

28 mei 2008

In 2007 is het totaal aantal ontslagaanvragen van werkgevers bijna gehalveerd. Met een daling van 103.000 aanvragen in 2006 naar 57.500 in 2007.

Dit blijkt uit een publicatie van Arno Sprangers (CBS) en Bart Diephuis (Raad voor de rechtspraak). Onder invloed van de gunstige conjunctuur daalt het totale aantal ontslag aanvragen al sinds 2004. De afname in 2007 is echter aanmerkelijk forser dan in de voorgaande jaren.

Ontslag via kantonrechter
Ruim de helft van de ontslagaanvragen verliep via de kantonrechter. In 2007 ging het om bijna 30.000 aanvragen. Dat is een daling van 44% vergeleken met 2006. Ontbindingsverzoeken via de rechtbanken leiden vrijwel altijd tot ontslag.

Ontslag via CWI
Bij het CWI deed zich een vergelijkbare afname voor. Daar verminderde het aantal aanvragen met 43%: van 48.600 in 2006 tot 27.500 in 2007. CWI willigt 80% van de ontslagverzoeken in.

Ontslagredenen
Redenen voor ontslag zijn bedrijfseconomische redenen of persoonlijke redenen, bijvoorbeeld als een werknemer onvoldoende functioneert. Wil een werkgever eenzijdig een arbeidsovereenkomst beëindigen, dan kan dit via het CWI of de kantonrechter. Ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid gaat echter veelal via het CWI of met wederzijds goedvinden.

Arbeidsongeschiktheid
Het aantal verleende ontslagvergunningen in verband met arbeidsongeschiktheid is sterk afgenomen, van 18.700 in 2003 naar 5.700 in 2007. Dit hangt samen met aangescherpte wetgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter, en de toegenomen aandacht voor de reïntegratie van zieke medewerkers.

Wet- en regelgeving – ontslag
> meer nieuws

Flexmarkt – bibliotheek
> publicatie CBS

Bron: CBS, 28 mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek