loading
views

ZZP’er aansprakelijk bij schade

27 mei 2008

De ZZP’er verricht zelfstandig werk en is dus zelf verantwoordelijk voor het oplopen van eventuele schade, niet de opdrachtgever.

Dit blijkt uit antwoorden van minister Donner op Kamervragen over de aansprakelijkheid rondom zwart werk.

ZZP’er aansprakelijk
Wanneer een ZZP’er echt als zelfstandige optreedt, is de opdrachtgever in beginsel niet aansprakelijk voor opgelopen schade of een ongeval van de ZZP’er. De ZZP’er verricht het werk immers zelfstandig en is daarom zelf verantwoordelijk voor zijn werk(wijze) en het gebruik van veilige werktuigen. Uiteraard is naast de ZZP’er ook degene die zijn werknemers aan die klus laat werken verantwoordelijk voor naleving van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van die werknemers.

Werkgever aansprakelijk bij onrechtmatige daad
Slechts in het geval de opdrachtgever een onrechtmatige daad ten opzichte van de ZZP’er te verwijten valt, zal de ZZP’er hem aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden schade. Hiervan kan sprake zijn wanneer bijvoorbeeld de opdrachtgever de ZZP’er verzoekt in een bepaalde ruimte te werken, waarvan hij weet dat er een gevaarlijk gat in de vloer zit, dat niet zichtbaar is, en de ZZP’er dit niet meedeelt.

Verklaring arbeidsrelatie
Wanneer de opdrachtgever er zeker van wil zijn dat de opdrachtnemer echt zelfstandige is, en dat hij (de opdrachtgever) geen loonbelasting of premies verschuldigd is, kan hij aan vragen om een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De opdrachtnemer kan deze verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Als de opdrachtnemer een VAR-wuo (winst uit onderneming) of VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder) kan heeft, is de opdrachtgever gevrijwaard van loon- en premieheffing.

Bron: SZW, 28 april 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek