loading
views

Loonkostensubsidies en participatieplaatsen

23 mei 2008

De ministerraad heeft ingestemd met het Wetsvoorstel stimulering arbeidsparticipatie (Stap) om zo 90.000 WW’ers aan de slag te krijgen.

Op voorstel van minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd. Het kabinet wil met deze maatregelen de arbeidsparticipatie dichter bij de gewenste 80% in 2016 brengen.

Subsidie
De kern van het wetsvoorstel bestaat uit een jaar loonkostensubsidie voor werkgevers die werknemers in dienst nemen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of langer dan één jaar werkloos zijn. Voorwaarde is onder meer dat het om een echte baan gaat: een bestaande vacature of een nieuwe baan die na dat jaar (in beginsel) voortgezet wordt. De subsidie is maximaal 50% van het minimumloon.

Participatieplaatsen
Daarnaast komen er participatieplaatsen om mensen met een bijstandsuitkering die moeilijker aan een baan komen, ervaring op te laten doen met behoud van uitkering. Zo kunnen ze een eerste stap zetten naar een echte baan. Zij krijgen scholing en een premie, zodat ze er ook financieel op vooruitgaan.

90.000 WW’ers aan de slag
Het UWV krijgt hiermee de mogelijkheid om gericht loonkostensubsidies in te zetten voor uitkeringsgerechtigden die moeilijk aan een baan komen. Het wetsvoorstel biedt financiële ruimte om zo 90.000 WW’ers en/of (deels) arbeidsongeschikten aan de slag te krijgen. Participatieplaatsen staan straks open voor bijstandsgerechtigden, (deels) arbeidsongeschikten en mensen die langer dan één jaar in de WW zitten.

Duwtje in de rug
Stap is een duwtje in de rug van de overheid om mensen die nu moeilijk aan het werk komen meer perspectief te bieden. Daarmee hoopt de overheid de arbeidsparticipatie dichter bij de gewenste 80% in 2016 te brengen.

Loonbelasting en premieheffing – nieuws
> meer nieuws

Bron: SZW, 23 mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek