loading
views

Planning Levensloop

20 mei 2008

De plannen voor de levensloopregeling worden uiterlijk met de begroting van 2009 bekend. Duidelijk is al wel dat het karakter van de levensloopregeling wezenlijk zal veranderen.

In een brief aan de Tweede Kamer van 8 mei 2008 geeft minister Donner van Sociale Zaken een toelichting op het verwachte tijdpad bij de planning van de levensloopregeling. Het kabinet gaat het advies van de commissie Arbeidsparticipatie bij de besluitvorming betrekken.

Regeling verandert wezenlijk
In het Coalitieakkoord is het voornemen opgenomen de huidige levensloopregeling op een aantal punten aan te passen, waardoor de regeling breder inzetbaar zou worden dan nu het geval is. Op grond van een eerste globale analyse is het kabinet tot de conclusie gekomen dat een volledige realisatie van deze plannen betekent dat het karakter van de regeling wezenlijk wordt veranderd. Het kabinet zal de besluitvorming hierbij baseren op een verdere verkenning van verschillende uitwerkingsvarianten.

Commissie Arbeidsparticipatie
Naast realisatie van de voornemens uit het Coalitieakkoord en de mogelijkheden voor vereenvoudiging van het stelsel van fiscale regelingen voor inkomensreservering, wordt een belangrijk toetspunt bij de beoordeling van aanpassingen in de levensloopregeling gevormd door de verwachte bijdrage van de regeling aan de arbeidsparticipatie. Gezien de raakvlakken met de werkzaamheden van de commissie Arbeidsparticipatie vindt het kabinet het wenselijk het advies van deze commissie te betrekken bij de besluitvorming. Het kabinet verwacht de Tweede Kamer hierover uiterlijk met de aanbieding van de begrotingsstukken 2009 te kunnen informeren.

Ouderschapsverlof
Het voorgaande is niet van invloed op het voornemen om per 2009 de duur van het wettelijk geregelde ouderschapsverlof van de huidige 13 weken te verlengen tot 26 weken.

HRM – Levensloop
> meer nieuws

Bron: SZW, 8 mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek