loading
views

Managementinformatie

Rapporten
FlexService beschikt over een groot scala aan rapporten. Er zijn twee categorieën rapporten beschikbaar binnen FlexService: naast de algemene managementinformatie (MI) rapporten zijn er onderwerp (module) specifieke rapporten.

» Voorbeelden van MI rapporten

» Voorbeelden van specifieke rapporten


Maatwerk rapporten
FlexService kent ca. 400 standaardrapporten (zie boven). Toch kunnen organisaties naast deze standaardrapporten behoefte aan eigen (maatwerk) rapportages. Om waar nodig aan individuele wensen van klanten voldoen, heeft FlexService twee mogelijkheden geïntroduceerd waarmee klanten zelf maatwerkrapportages kunnen maken. Dit wordt in veel gevallen gerealiseerd met support van consultants van FlexService.

Voor een maatwerkrapport moeten gegevens worden geëxporteerd uit de FlexService-database. Hier zijn twee methoden voor.


Module Rapport en
-Export
Het exporteren van gegevens kan met behulp van de Modules Rapport en Export. Deze faciliteit biedt de mogelijkheid om een vaste set van gegevens te exporteren naar bijvoorbeeld Microsoft Excel. Het voordeel van deze export is dat de gegegevens direct beschikbaar zijn. Het nadeel is dat het in veel gevallen om een beperkte set gegevens gaat.

De andere methode, de ODBC koppeling, biedt meer mogelijkheden om complexe uitvragingen te doen en met deze gegevens een (maatwerk)rapport op te zetten.

ODBC-koppeling FlexService maakt gebruik van een Microsoft SQL Server RDBMS (database). SQL Server is een moderne, open, relationele database waarmee via ODBC (Open DataBase Connectivity) een verbinding kan worden gemaakt.

De mogelijkheid van ODBC gebruik te maken is standaard in Microsoft Windows aanwezig. De ‘Database Driver’ voor SQL Server wordt meegeleverd bij dit RDBMS. Vrijwel alle (rapportage) programma’s, zoals de veelgebruikte Microsoft Access en Microsoft Excel, kunnen werken met een ODBC koppeling.

Via ODBC wordt een tabel uit de SQL Server database ‘gekoppeld’ (een ‘linked table’) waarna met de gegevens in de tabel kan worden gewerkt. Toevoegen, lezen, wijzigen en verwijderen van gegevens in gekoppelde tabellen is dus mogelijk. Op deze manier kan men met gegevens uit de FlexService database rapportages maken of gegevens exporteren.

» Een ODBC koppeling maken


FlexWarehouse
Grotere organisaties hebben de behoefte om trendanalyses te maken. Daartoe willen ze de beschikking hebben over een datawarehouse, een speciaal opgeslagen gegevensverzameling die het mogelijk maakt om trendanalyses te kunnen uitvoeren.
Zie de informatie over datawarehouses in Wikipedia. » Data warehouse
FlexService heeft een datawarehouse als Premium Module beschikbaar. Deze Premium module biedt de mogelijkheid om met tools als Cognos en Business Objects zelf de trendgegevens te analyseren en rapporten te maken. Deze Premium module is al bij diverse organisaties in gebruik en wordt door FlexService periodiek uitgebreid in mogelijkheden (er worden regelmatig nieuwe feit-tabellen en dimensies toegevoegd).

Het huidige FlexWarehouse bestaat uit de feitentabel “declaraties” met de dimensies:
– Kandidaat
– Klantrelatie
– Plaatsing
– Kostenplaats
– Sector
– Branche
– Uitzendingswijze
– Medewerker/Relatiebeheerder
– Bureau/Eigenaar
– Bureau/Partij (contractpartij)
– Bureau/Administratie (loonheffingsnummer)
– Periode (tijd)

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek