loading
views

Jurisprudentie: ontslag op staande voet

Mei 2008

Schriftelijke waarschuwing
De werkneemster is op 16 juli 2003 bij de werkgever in dienst getreden in de functie van drogisterij manager. In het bedrijfsreglement van de werkgever is onder meer vermeld dat tijdens werktijd bedrijfskleding dient te worden gedragen en dat piercings niet zichtbaar mogen zijn. Oorbellen worden van deze regel uitgezonderd. De werkneemster houdt zich meerdere malen niet aan bovenstaande regel en heeft hierover tot tweemaal toe een brief ontvangen. In allebei de brieven was onder meer opgenomen dat bij de volgende overtreding ontslag op staande voet zal volgen.

Ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven
Enkele maanden na de laatste brief overtrad de werkneemster opnieuw het bedrijfsreglement. Op 20 maart 2007 heeft een andere medewerker telefonisch aan de werkgever doorgegeven dat de werkneemster opnieuw in haar gewone kleren aan het werk was in de winkel. Bij brief van 28 maart 2007 heeft de werkgever aan de werkneemster laten weten dat zij wegens het voorval op 20 maart 2007 en eerdere voorvallen op staande voet is ontslagen. Op 5 april 2007 roept de werkneemster de vernietigbaarheid in van het gegeven ontslag op staande voet wegens het feit dat het ontslag niet onverwijld is gegeven. Voorts vordert zij loondoorbetaling.

Moment van kennisneming
De werkgever is van mening dat voor de beoordeling van het wettelijk vereiste van onverwijldheid van belang is op welk moment de persoon die bevoegd is tot het geven van een ontslag op staande voet kennis heeft genomen van de dringende reden. Bovendien moet de werkgever enige tijd krijgen om de werknemer te horen en juridisch advies in te winnen. De werkgever is van oordeel dat zij in de dagen tussen het kenbaar worden van de dringende reden en de ontslagaanzegging voortvarend heeft gehandeld.

In dit geval niet rechtsgeldig
De kantonrechter oordeelt dat in beginsel de werkgever enig respijt wordt gegund. Echter, nu de werkgever reeds tweemaal eerder heeft laten weten dat bij de volgende overtreding ontslag op staande voet zal volgen, had hij voldoende tijd om vooraf juridisch advies in te winnen. Die tijd was niet meer nodig nadat de overtreding aan het licht was gekomen. De kantonrechter acht het gegeven ontslag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven.

Bron: Rechtspraak.nl LJN-nr. BD0389

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek