loading
views

Vakantiekrachten: hoe werkt het?

Veel scholieren en studenten willen in de vakantie extra geld verdienen. Ze melden zich als vakantiekracht bij u of bij uw opdrachtgever, waarna u ze op de payroll neemt.

In de praktijk heeft iedereen het over vakantiekrachten, maar welke scholier of student is nou wel of niet een vakantiekracht? Per CAO gelden nogal verschillende definities. Hét kenmerk van alle vakantiekrachten is dat ze een lagere kostprijs hebben omdat bepaalde reserveringen lager zijn. Binnen de branche bestaan twee definities van vakantiekrachten: een in de CAO’s van ABU en NBBU en een afwijkende voor de VPO.

ABU en NBBU
Binnen de CAO’s van de ABU (art. 39) en de NBBU (art. 38) worden vakantiekrachten als volgt gedefinieerd: “Onder vakantiewerkers in de zin van deze CAO worden verstaan scholieren, studenten en andere studerenden, die in aansluiting op het volgen van onderwijs gedurende de (zomer)vakantie van hun onderwijsinstelling tijdelijk werkzaamheden verrichten, en die niet aansluitend werkzaamheden blijven verrichten in dienst van de uitzendonderneming.” De voordelen die bij deze definitie horen, gelden voor de ABU CAO van 1 juni tot 1 september en voor de NBBU CAO in elke officiële schoolvakantie.

VPO
In de CAO van de VPO spreekt men niet van vakantiekrachten, maar van Studenten- en Scholierenregeling (art. 18): “Onder studenten en scholieren worden in het kader van dit artikel verstaan alle studenten en scholieren die een dagopleiding volgen en die in de periode tussen 1 januari en 31 december van enig jaar werkzaamheden verrichten voor de payroll-onderneming. Om aan te tonen dat hij daadwerkelijk scholier of student is, overlegt hij aan de payroll-onderneming zijn bewijs van inschrijving bij de onderwijsinstelling. De payroll-onderneming dient een kopie van dit bewijs gedurende de looptijd van de payroll-overeenkomst te bewaren.”

Hoewel de definities dus niet zoveel verschillen, is er een cruciaal verschil in de praktijk: binnen de ABU CAO is er alleen tussen 1 juni en 1 september sprake van vakantiekrachten met de bijbehorende (lagere) kostprijs, binnen de NBBU CAO in elke officiële schoolvakantie en binnen de VPO CAO kunt u het hele jaar profiteren van deze lagere kostprijs.

Waarom hebben vakantiekrachten een lagere kostprijs?
Vakantiewerkers hebben een lagere kostprijs omdat de reserveringen lager zijn (percentages 2009):
– Minder vakantiedagreservering: 8,30% i.p.v. 10,39% (op jaarbasis 20 i.p.v. 24 dagen)
– Geen feestdagreservering (0% i.p.v. 2,6%)
– Geen reservering kort verzuim (0% i.p.v. 0,6%)

NBBU-leden hebben bovendien als voordeel dat er geen wachtdagcompensatie hoeft te worden gegeven aan vakantiekrachten. Iedereen die valt onder de ABU CAO heeft daar dus wel recht op. Kandidaten die de VPO CAO volgen hebben nooit wachtdagcompensatie, omdat binnen deze CAO geen sprake meer kan zijn van het uitzendbeding.

In welke periode mag u vakantiekrachten uitzenden?
Als u de ABU CAO volgt, kunt u vakantiekrachten uitzenden tussen 1 juni en 1 september. Als u de NBBU CAO volgt, kunt u in elke officiële schoolvakantie vakantiekrachten uitzenden. Gebruikt u de VPO CAO, dan mag u het hele jaar vakantiekrachten ter beschikking stellen.

Arbeidsomstandigheden
Ongetwijfeld zal de arbeidsinspectie ook komende zomer weer veel aandacht schenken aan de arbeidsomstandigheden. Zorg dus dat u en uw opdrachtgevers die op orde hebben. Meer informatie vindt u op de site van de Arbeidsinspectie.

Studenten- en Scholierenregeling
Om kandidaten netto meer over te laten houden van hun salaris, kunt u gebruik maken van de Studenten- en Scholierenregeling van de Belastingdienst. U mag voor deze kandidaten dan de kwartaaltabel toepassen, wat in de praktijk betekent dat ze netto ongeveer overhouden wat ze bruto verdienen. U moet dan wel een aparte loonbelastingverklaring laten ondertekenen. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

De juiste kostprijs
Natuurlijk kan een vakantiekracht ook worden geworven door de klantrelatie zelf. Je hebt dan feitelijk een gepayrollde vakantiekracht. Let er echter op dat u bij het kiezen van de juiste kostprijs (componentmodel in FlexService) dan wel kiest voor die van een vakantiekracht, want anders wordt uw vakantiekracht administratief gezien alsnog een ‘gewone’ payrollkracht, met de bijbehorende hogere kostprijs.

Ondersteuning in FlexService
Natuurlijk wordt alles wat hierboven staat ondersteund door FlexService. Dat geldt voor zowel de aangepaste reserveringen en de beperkte periode als voor de Scholieren- en studentenregeling en het vastleggen van arbeidomstandigheden in de tab Veiligheid in de modules Klantrelatie en Aanvraag. Als u deze tabs nog niet gebruikt, kunt u ze aanzetten en inrichten via de FlexAdministrator. Voor een optimale ondersteuning van het werken met vakantiekrachten in FlexService heeft u verder aparte componentmodellen nodig. Zo gebruikt u de uitzendingswijze ‘Vakantiekracht’ om ook in uw managementrapportages het onderscheid te zien.

Voorbereiden: zelf doen of uitbesteden?
U ziet het: wie werkt met vakantiekrachten, moet veel regelen en op veel dingen letten. Met FlexService regelt u het snel en goed. Heeft u ervaring met het inrichten en/of aanpassen van componentmodellen, dan kunt u in principe zelf uw administratie gereed maken voor het uitzenden van vakantiekrachten. In alle andere gevallen raden wij u dringend aan hiervoor onze consultants in te schakelen.

Meer weten?
Heeft u behoefte aan begeleiding bij of advies over de optimale ondersteuning van het werken met vakantiekrachten? Neem contact op met Timo Onink, consultant FlexService, telefonisch bereikbaar op 035-6464400.

ABU CAO>> Meer
NBBU CAO>> Meer
VPO CAO>> Meer
Arbeidstijdenwet (ATW)>> Meer

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek