loading
views

Loongegevens voor 23 mei inleveren

20 mei 2008

Inhoudingsplichtigen krijgen tot uiterlijk 23 mei de gelegenheid jaarloongegevens 2007 aan te leveren.

Inhoudingsplichtigen die nog niet gereageerd hebben op het verzoek van de Belastingdienst om voor 9 mei jaarloongegevens over 2007 aan te leveren, krijgen hiertoe alsnog tót 23 mei de kans. Zij worden hierover per brief geïnformeerd, aldus de Belastingdienst.

Deel gegevens niet bruikbaar
De gegevens zijn nodig omdat is gebleken dat een deel van de werknemersgegevens uit de loonheffingenketen van UWV en Belastingdienst niet bruikbaar is voor de processen van de Belastingdienst. Deze gegevens zijn deels herleid uit de aangiften loonheffingen over 2007. Daarom kan worden volstaan met een beperkt aantal gegevens per werknemer.

Toeslagen, premies en bijdragen
De Belastingdienst heeft de gegevens onder meer nodig om toeslagen definitief vast te stellen en om te veel ingehouden premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet te kunnen terugbetalen.

Bron: Belastingdienst, 14 mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek