loading
views

Principeakkoord CAO Kalkzandsteen 2008-200919 mei 2008

Naam
CAO Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie

CAO-tekst
CAO 2006-2007

Looptijd
1 april 2008 tot 1 april 2009

CAO-code t.b.v loonheffing
506

Loonmutaties
1 april 2008 structureel 3,5% volgens de loongebouwen in de respectievelijke ondernemingen.

Tekst principeakkoord
Partijen betrokken bij het cao-overleg in de Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie, realiseren zich:
– dat de datum waarop de afspraken uit de vorige cao inzake aanpassing / modernisering van de cao niet tijdig, dat wil zeggen voor afloop van de vorige cao gereed waren.
– de werkgroep die daarvoor tijdens de afgelopen cao ingesteld is door de wederzijdse misinterpretatie geen eindproduct heeft afgeleverd;
– dat partijen het desalniettemin wenselijk vinden dat over het onderwerp op constructieve wijze wordt doorgesproken;
– dat gezien de omvang van het project in een aangepast tijdpad moet worden voorzien;
– dat de economische en demografische ontwikkelingen van dien aard zijn dat deze nodig maken de cao-bepalingen inzake arbeidsduur en arbeidstijden te flexibiliseren;
– dat vanaf heden een begin wordt gemaakt met een studie naar het onderwerp arbeidsduur/arbeidstijden en de daaraan gekoppelde beloningsvraagstukken waarbij ook uitdrukkelijk de medezeggenschap aan de orde komt;
– dat onderzocht moet worden welke wijzigingen daarvoor in de cao dienen te worden aangebracht;
Partijen spreken af in werkgroepverband voor 1 november 2008 een rapport gereed te hebben dat tenminste ingaat op de mogelijkheden om wijzigingen in de bestaande arbeidsduur en werktijden in de tijd aan te brengen en de daarmee verbandhoudend arbeidsvoorwaardelijke consequenties.

CAO-nieuws
meer CAO-informatie

Bron: De Unie, 15 mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek