loading
views

Harde aanpak malafide uitzendbureaus

17 mei 2008

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) wil de malafide uitzendbureaus het werken onmogelijk maken.

In het voorstel dat Minister Donner donderdag 15 mei in ontvangst heeft genomen, vraagt de ABU om ingrijpende veranderingen. Zo stelt de bond een verplichte registratie van iedere uitzendorganisatie voor en een handhavende controle van de overheid.

Registratie en NEN
Op de verplichte registratie volgt een vrijwillige NEN 4400-certificering. Dit certificaat houdt in dat de uitzendonderneming belastingen en premies afdraagt en werkt met legale werknemers. Indien blijkt dat bureaus hier niet aan voldoen, kunnen ze beboet worden. Dit moet volgens Drs. A. van der Gaag, directeur van de ABU, er toe leiden dat het ‘opstarten van een malafide uitzendbureau zeer onaantrekkelijk wordt’.

Schade imago
Het aantal malafide uitzendondernemingen is de laatste jaren sterk toegenomen tot 6000. Ze zorgen voor oneeerlijke concurrentie en vormen een bedreiging voor het imago van de uitzendbranche. Het niet in orde hebben van het bedrijf gaat vaak samen met het uitbuiten van uitzendkrachten. Bovendien loopt de overheid jaarlijks ruim € 360 miljoen aan sociale premies en belastingen mis.

Controle Arbeidsinspectie en Belastingdienst
De verplichte registratie maakt uitzendondernemingen in Nederland zichtbaar. Bij bedrijven zonder de aanvullende NEN 4400-certificering volgt een controle door overheidshandhavers als Arbeidsinspectie en Belastingdienst. Daarnaast moeten opdrachtgevers worden beloond wanneer ze werken met bonafide gecertificeerde uitzenders. De branche vraagt de overheid om deze opdrachtgevers te vrijwaren van eventuele naheffingen van de Belastingdienst.

Overzicht voorstellen ABU
– Verplichte registratie van alle uitzendbureaus wettelijk verankerd in de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs).
– Alleen geregistreerde uitzendbureaus mogen een loonbelastingnummer en g-rekening openen.
– Inleners die werken met niet-geregistreerde uitzendbureaus moeten zelf de Eerstedagsmelding doen voor ingeleende uitzendkrachten.
– Handhaving en directe opvolging door overheidshandhavers bij gesignaleerde misstanden.
– Inleners die werken met gecertificeerde uitzendbureaus zijn gevrijwaard voor naheffing van belasting en premies.
– Inleners die gebruikmaken van niet-gecertificeerde uitzendbureaus zijn aansprakelijk voor betaling van wettelijk minimumloon aan uitzendkrachten.

Flexbranche – nieuws
> meer nieuws

Bron: ABU, 15 mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek