loading
views

Flexicurity: zekerheid en flexibiliteit

Een flexibele arbeidsmarkt en een hoog niveau van werk en inkomenszekerheid. Dat is het antwoord op het Europese dilemma tussen concurrentie op de werkvloer en het sociale Europese model.

De Europese commissie introduceert hiervoor een relatief nieuw begrip: flexicurity, opgebouwd uit flexibility en security. Een nieuwe manier van kijken naar flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt moet de basisbehoeftes van de arbeidsmarkt veilig stellen.

Flexibiliteit en baangarantie
De basisprincipes van het flexicurity-rapport komen overeen met die van de EU-strategie voor banengroei. Die behelst een actieve reactie op de uitdaging van globalisatie. Vooral richtlijn 21 van de werkgeversrichtlijnen benadrukt de noodzaak om flexibiliteit te combineren met baangarantie en om de arbeidsmarktsegmentatie te verkleinen.

Veranderlijke werkprocessen
Door de veranderlijke internationale en technologische processen, veranderen ook de behoeftes van werknemers en bedrijven. Bedrijven staan onder druk om hun producten aan te passen. Om in de markt te blijven moeten ze zowel hun productiemethoden veranderen als de werkvloer. Dit legt extra druk op werknemers om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Door herhaaldelijke herstructureringen van bedrijven moeten ze zich steeds weer aanpassen.

Levenslang leren
Flexicurity wilt wee basisbehoeftes van de arbeidsmarkt veilig stellen. Een flexibele arbeidsmarkt en een hoog niveau van werk en inkomenszekerheid. Het flexicurity-model legt de nadruk op actief arbeidsmarktbeleid: dit betekent levenslang leren en trainen, op maat gemaakte steun voor werkzoekenden, en gelijke mogelijkheden voor iedereen.

Bron: European Commission, mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek