loading
views

Modernisering Levensloop en Spaarloon

13 mei 2008

Werkgeversclub VNO-NCW en de vakbeweging bepleiten gezamenlijk een aanzienlijke modernisering in de in 2006 ingevoerde verlofspaarregeling.

Dit blijkt uit een nog vertrouwelijke brief en discussienota van de Stichting van de Arbeid (Star) aan de ministers Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Wouter Bos van Financiën.

Levensloop niet populair
De levensloopregeling is niet erg populair. Zo stelt CBS in de discussienota: in 2006 deed slechts ongeveer 5,5% van de werknemers in de werkzame beroepsbevolking mee met de levensloopregeling.

Fiscale regeling
De meerderheid in de Star, bestaande uit VNO-NCW, LTO Nederland en de vakcentrales FNV, CNV en MHP, stellen voor om de levensloop op te tuigen tot fiscale regeling, die inkomensverlies kan opvangen.

Nieuwe zilvervloot
De overheid moet het belastingvoordeel van € 188 elk jaar toekennen, in plaats van bij verlofopname. Het voordeel dat de overheid bij een dergelijke levensloopbonus biedt, lijkt volgens de Star op het voordeel van de vroegere zilvervlootregeling. Bovendien wil Star dat de Belastingdienst de toestingstaak van de opname van de gespaarde gelden van de werkgever overneemt. Star ziet daarin een besparing voor het bedrijfsleven.

Einde spaarloon?
De organisaties pleiten voor een einde aan de concurrentie tussen spaarloon en levensloop. Volgens vakcentrale FNV zal het te duur worden om beide regelingen naast elkaar te laten bestaan. Zij wil de spaarloonregeling deel uit laten maken van de levensloopregeling.

Tegengeluid: MKB
Volgens MKB-Nederland is uitbreiding van de levensloop echter niet in het belang van middelgrote en kleine bedrijven. De belangenorganisatie hoopt dat de levensloopregeling verdwijnt, omdat er volgens haar al te veel vrije dagen zijn voor werknemers.

Advies Star en Bakker
Balkenende 4 heeft in het coalitieakkoord afgesproken de levensloopregeling uit te breiden. Tot op heden zijn daar nog geen voorstellen voor gekomen. Naast het advies van de Star wordt verwacht dat ook de commissie-Bakker voorstellen zal doen over de levensloop. Deze commissie, waarin topeconoom en ontwerper van de regeling Lans Bovenberg zetelt, adviseert het kabinet vóór 1 juni over verhoging van de arbeidsdeelname.

HRM – levensloop
> meer nieuws

Bron: FD, 9 mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek