loading
views

Meer inzicht in uw kosten en opbrengsten

14 mei 2008
Managementrapporten geven u inzicht in de kosten en opbrengsten van uw kandidaten en klanten. Wilt u een uitsplitsing van door te belasten en interne uren? Met FlexService is het snel geregeld.

Onder de noemer ‘uren tarief’ worden alle uren verstaan die worden doorbelast aan uw opdrachtgevers. Het gaat hierbij om Normale uren, Overwerkuren, Toeslaguren, Reisuren en afhankelijk van uw bedrijfspolicy de Opleidingsuren.

Uren intern
Onder deze noemer worden alle uren verstaan die in het algemeen niet worden doorbelast aan uw opdrachtgevers, omdat u ze reserveert of er een voorziening voor hebt getroffen. Het gaat hier om Ziekteuren, Leegloopuren, Kort verzuim/Bijzonder verlof/Feestdagen en afhankelijk van uw bedrijfspolicy de Opleidingsuren.

Voor welke rapporten is deze uitsplitsing beschikbaar?
Deze uitsplitsing wordt gemaakt in alle exportvarianten van de UrenOmzetMarge rapporten, d.w.z. 3000 tot en met 3011. Let er dus op dat er (export) achter de naam van het rapport staat en dat u in de wizard vervolgens kiest voor export naar Excel. In de niet-exportvarianten ziet u alleen de totalen van Uren tarief en Uren intern. Als u daarna het Excelbestand opent, ziet u helemaal rechts de kolommen waar de uren zijn uitgesplitst:

Met dit bestand kunt u vervolgens verdere analyses maken van de omzetopbouw van uw klanten. Ook krijgt u op deze manier inzicht in het verzuim van de kandidaten die u uitzendt zonder uitzendbeding. Door het aantal ziekte-uren te vergelijken met het totaal aantal uren, krijgt u een verzuimpercentage.

Hoe neemt u deze functionaliteit in gebruik?
Het aanzetten van deze functionaliteit is heel eenvoudig. U bepaalt per component uw keuze. Onze consultants zorgen snel voor de bijbehorende instellingen, waarna u direct werkt met de rapportages die u wenst. Heeft u behoefte aan meer begeleiding bij of advies over het optimaliseren van uw rapportages? Onze consultants zijn gespecialiseerd in praktisch advies dat direct voordeel oplevert. Neem contact op met Arjan Seunninga, telefonisch bereikbaar op 035-6464400.

FlexService-nieuws
>> Meer

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek