loading
views

Principeakkoord CAO Genencor 2008-20099 mei 2008

Naam
CAO Genencor International B.V.

CAO-teksten
Principeakkoord CAO Genencor 2008
CAO Genencor International B.V. 2007-2008

CAO-code t.b.v. loonheffing
1239

Looptijd
1 april 2008 t/m 31 maart 2009

Loonmutaties
1 april 2008 structureel 3,25%

Arbeidsvoorwaarden
– De vloer van de vakantietoeslag zal worden aangepast met hetzelfde percentage als de loonsverhoging. Deze aanpassing zal in het vervolg automatisch plaatsvinden.
– In de looptijd van deze CAO zal geen inhouding plaatsvinden van het werknemersdeel van de WGA-premie.
– De bijdrage in de ziektekostenverzekering gaat verhoogd worden van € 20,-naar € 30,- per maand. Ook
medewerkers die op parttime basis werkzaam zijn, gaan de volledige bijdrage ontvangen, de pro rato bepaling
zal komen te vervallen.
– Er is afgesproken dat Genencor alleen gebruik zal maken van NEN gecertificeerde uitzendbureaus. Het toepassen van de CAO op uitzendkrachten komt op de agenda in een periodiek overleg.
– In de CAO gaat een tekst opgenomen worden dat contractanten binnen een periode van drie jaar maar maximaal drie keer een verlenging van zijn of haar contract kunnen krijgen. Een vierde keer is automatisch een contract voor onbepaalde tijd.
– De huidige tabel met betrekking tot reiskostenvergoeding zal komen te vervallen. In plaats hiervan
komt er een vergoeding van € 0,19 per kilometer. De vergoeding voor dienstreizen met de eigen auto gaat van € 0,35 per kilometer naar € 0,36.
Zie voor meer info het principeakkoord.

CAO-nieuws
Meer CAO-informatie

Bron: CNV, 6 mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek