loading
views

Werknemer wil meer flexibiliteit

8 mei 2008

Bijna de helft van de werknemers wil flexibeler werken. Van de beroepsbevolking is zelfs 75% buiten reguliere werktijden bereikbaar per telefoon of e-mail.

Deze gegevens blijken uit het onderzoek ‘Werk in balans’ dat is uitgevoerd door CentERdata, in opdracht van het Platform voor Informatiesamenleving (EPN). Uit het onderzoek komt ook naar voren dat Nederland door internet en andere digitale technologie steeds meer een kenniseconomie wordt.

Flexibel werken
Van de ondervraagden geeft 40% in de enquête aan flexibel te willen werken. Door 5% wordt zelfs wel eens tijdens vakanties gewerkt. Flexibel werken betekent vooral vermenging van privé en werk om zo productiever te kunnen zijn. Vanaf de werkplek huiselijke zaken regelen en vanuit huis een zakelijk gesprek voeren.

Digitaal maakt flexibel
Door Internet en andere digitale technologie (bedrijfsnetwerken, UMTS, Blackberries, mobiele telefonie etc.) kan een groot deel van het werk worden gedaan buiten het traditionele kantoor en de kantoortijden. Hiervan wordt reeds gebruik gemaakt bij bijvoorbeeld teleconferencing.

Kenniseconomie
De huidige digitale ontwikkeling maakt dat Nederland steeds meer een kenniseconomie wordt. Kenniswerk wordt gekenmerkt door onder andere overleg, persoonlijke betrokkenheid, wisselende samenstelling van teams en creativiteit en is gebaat bij werken op vooral functionele tijden en locaties, onafhankelijk van kantoortijden. Nu is circa 40% van de Nederlanders ‘kenniswerker’, een percentage dat als gevolg van uitbesteding van eenvoudig werk naar lagelonenlanden de komende jaren zal toenemen.

>> Volledig onderzoeksrapport: werk in balans.

Bron: Platform voor Informatiesamenleving (EPN), mei 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek